Lotte Boog

Sinds 2012 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek, eerst als oncologieverpleegkundige op de 6de etage (gynaecologie, urologie en gastro-enterologie) en daarna als verpleegkundig specialist bij de gynaecologie. Als verpleegkundig specialist heb je de mogelijkheid om zowel vanuit het verpleegkundig als ook vanuit het medisch domein te werken. Eén van de sterke punten van ons multidisciplinaire team is wat mij betreft het laagdrempelige overleg met elkaar en samen met het team en de patiënt bepalen we de optimale behandeling.

In mijn rol als verpleegkundig specialist ben ik ook vast contactpersoon en probeer ik de patiënt en zijn/haar naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden voor, tijdens en na de behandeling.

Buiten het ziekenhuis ben ik actief als secretaris van het Amsterdam Trofoblast team (ATT) en redactielid van de werkgroep oncologische gynaecologie nieuwsbrief.