Stéphanie van der Kleij

Vanaf 2007 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als oncologieverpleegkundige. Sinds 2011 werk ik als verpleegkundig specialist dermato-oncologie in het huid- en melanoomcentrum. Ik ben gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met huidkanker (basaalcelkanker, plaveiselkanker, melanoom) en controle van moedervlekken. Tevens zie ik patiënten met huidproblemen veroorzaakt door chemotherapie en andere antikankertherapieën. 

Ik ervaar het werken in het Antoni van Leeuwenhoek als zeer prettig, onder andere omdat het een klein ziekenhuis is. Er hangt een prettige, rustige sfeer waarin de patiënt centraal staat.