Pijnbehandeling blokkade plexus coeliacus en nn. splanchnicus

Pijn in de bovenbuik kan verminderd worden door de pijngeleiding vanuit de buik naar de hersenen te onderbreken. Om dit doel te bereiken kunnen de plexus coeliacus of diens toevoerende zenuwen de nn. splanchnici, die diep in de bovenbuik naast de grote lichaamsslagader liggen, worden behandeld. Na deze ingreep wordt u eventueel een nacht ter observatie opgenomen.

Melden bloedverdunners

Mocht u bloedverdunnende middelen gebruiken, wilt u ons dat dan melden? Vaak moet het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de proef- of zenuwblokkade worden gestaakt. Ook sommige pijnstillers hebben invloed op de bloedstolling. Bespreek met uw arts welke pijnstillers u zonder problemen kunt blijven innemen.

Overgevoelig?

Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters of contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan bij uw behandelend pijnarts.

Zwanger?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Mocht u zwanger zijn of dat vermoeden, wilt u dit dan eveneens aangeven.