Welkom bij de afdeling anesthesiologie in het AVL

Slider Foto Anesthesiologie
123

Anesthesiologie

Anesthesiologen verzorgen de verdoving bij een operatie of behandeling, zodat u deze goed en veilig kunt doorstaan. Voor die tijd spreken we met u af welke verdoving bij u past en wat we gaan doen. Tijdens en na de operatie houden we u goed in de gaten. Daarnaast bieden we pijnbehandeling om uw ziekte en behandeling draaglijker te maken.

Ons team

De medisch specialisten van ons team zijn de anesthesiologen, waaronder anesthesioloog-intensivisten en anesthesioloog-pijnartsen. Wij worden ondersteund door anesthesiemedewerkers, sedatiemedewerkers, verpleegkundigen, artsen in opleiding tot specialist, coassistenten en verpleegkundig specialisten.

Anesthesiologie Prtscr Video

Bekijk de afdelingsvideo

Drie anesthesiologen vertellen over hun rol bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Wat doen we voor u?

Speciale aandachtsgebieden

 • Optimale anesthesietechnieken, specifiek voor oncologische patiënten
 • Pijnblokkades voor pijn bij kanker(behandelingen), zoals spinaal katheters en splanchnicus neurolyse 
 • Pijnmedicatiepompen voor in de thuissituatie
 • Behandelen van (ernstige) immuuntherapie-gerelateerde bijwerkingen op de Intensive Care

Preoperatieve zorg (zorg vóór de operatie)

De zorg door de anesthesioloog begint al voor de operatie, op het preoperatieve spreekuur. Hier wordt u gezien door één van de anesthesiologen of, indien van toepassing, door één van de sedatiemedewerkers. Door gerichte vragen en onderzoek vormen wij ons een beeld van uw gezondheidstoestand. Daarna stellen wij de optimale anesthesietechniek voor uw situatie in overleg met u vast.

De anesthesioloog die u op het preoperatieve spreekuur ziet, is niet altijd dezelfde anesthesioloog als degene die u op de dag van de operatie behandelt. Daarom noteren wij op het preoperatieve spreekuur al uw gegevens en opmerkingen zeer nauwkeurig.

Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving.

 • Algehele anesthesie of narcose:
  Hierbij krijgt u via een infuus anesthesiemiddelen toegediend waarna u tijdelijk buiten bewustzijn en geheel verdoofd bent.

 • Regionale anesthesie:
  Hierbij wordt een deel van het lichaam verdoofd. Als dit als enige anesthesietechniek wordt toegepast (bijvoorbeeld bij het verwijderen van een melanoom aan een been) spreken we van spinaalanesthesie. U blijft tijdens een spinaalanesthesie wakker of ontvangt een lage dosis slaapmiddel (sedatie of “roesje”). Regionale anesthesie als aanvullende pijnbestrijding (tijdens en na grote operaties, bijvoorbeeld bij long- of buikoperaties) kan ook met een epiduraalkatheter. Na het plaatsen van de epiduraalkatheter krijgt u dan algehele anesthesie toegediend. Bij sommige operaties geven wij, buiten de algehele anesthesie, ook nog een lokale verdoving als aanvullende pijnbestrijding. Dit blok wordt vaak toegediend na het begin van de algehele anesthesie.

 • Sedatie tijdens ingrepen buiten de operatiekamers:
  Hierbij krijgt u slaapmiddelen toegediend die het mogelijk maken om bepaalde belastende ingrepen te kunnen ondergaan. Soms worden daar pijnstillers aan toegevoegd. Ook hier zijn weer verschillende technieken mogelijk die met u op het preoperatief spreekuur zullen worden besproken.

Uw voorbereiding

Het is belangrijk voor een anesthesie dat u zich aan bepaalde regels houdt. U kunt hier informatie over vinden in de brochure 'Voorbereiding op uw operatie en informatie over de anesthesie', die u op de polikliniek kunt ontvangen. De dag voor de operatie heeft u nog (telefonisch) contact met de afdeling Patiëntenlogistiek en Capaciteitsbeheer. U krijgt dan informatie over het geplande operatietijdstip en hoort u of u nog iets mag eten of drinken op de operatiedag.

Peroperatieve zorg (zorg tijdens de operatie)

Het geven van anesthesie vormt een belangrijk deel van onze werkzaamheden. Dit houdt in dat wij ervoor zorg dragen dat u de operatie zo goed mogelijk doorstaat. Aan de hand van uw gezondheidstoestand en de voorgenomen operatie bereiden wij het anesthesieplan voor. Tijdens de operatie controleren wij de belangrijkste lichaamsfuncties (hartslag, bloeddruk, ademhaling e.d.) en ondersteunen dezen waar nodig.

Enige tijd voor het begin van de operatie krijgt u, indien gewenst, een tabletje om wat te ontspannen. Hierna wordt u naar de operatieafdeling gebracht. U wordt ontvangen op de holding (de voorbereidingsruimte). Hier krijgt u een infuus en stapt u over op de operatietafel. Als er een epiduraalkatheter (ruggenprik) is afgesproken, zal de anesthesioloog deze mogelijk hier ook al inbrengen.

Als het tijd is voor de operatie, wordt u door de anesthesiemedewerker naar de operatiekamer gebracht. Hier wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur en nemen wij samen met u en uw operateur nog een laatste checklist door. U kunt dan nog belangrijke vragen of opmerkingen kwijt.

Daarna beginnen wij met de anesthesiologische procedure zoals met u is afgesproken. Tijdens de operatie is de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker voortdurend bij u en zal de anesthesie continu bijgesteld worden afhankelijk van de behoefte. Ook wordt ervoor gezorgd dat het vochtgehalte op peil blijft en dat bij groot bloedverlies een bloedtransfusie wordt toegediend. Verder zorgen wij er voor dat uw lichaam zo min mogelijk afkoelt.

Aan het eind van de operatie komt u weer bij uit de anesthesie en wordt u naar de verkoever (uitslaapkamer) of naar de intensive care gebracht. Uw operateur zal telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon.

Anesthesiologische zorg bij ingrepen buiten de operatiekamers

 • Ingrepen door de radioloog op de CT-scan. Dit betreft vaak een zogenaamde RFA behandeling van een tumor in bv. nier, lever of long. Bij deze ingrepen is een vorm van anesthesiologie wenselijk om de pijn die bij de behandeling ontstaat te voorkomen en bestrijden. Over het algemeen worden deze ingrepen uitgevoerd onder epidurale anesthesie, dus met een epiduraalkatheter. Deze wordt voor de ingreep op de verkoever ingebracht. Hierna wordt u naar de CT-scan getransporteerd waar de behandeling plaats zal vinden. Indien u dit wenst kunt u tijdens de procedure nog een lage dosis slaapmiddel krijgen (sedatie), waardoor u weinig van de ingreep zult merken. Na afloop gaat u weer terug naar de verkoever en vandaar terug naar de verpleegafdeling.
 • Ingrepen op het Onderzoek en Behandel Centrum. Dit zijn vaak scopieën, waarbij het wenselijk is om een slaapmiddel en/of pijnstilling via een infuus te krijgen. Hiervoor zult u van tevoren door de sedatiemedewerker op het spreekuur gezien worden. Gedurende de ingreep zullen uw lichaamsfuncties bewaakt worden door de sedatiemedewerker onder supervisie van een anesthesioloog. Na de ingreep zult u enige tijd op de uitslaapkamer blijven tot u weer goed wakker bent.

Postoperatieve zorg (zorg na de operatie)

Na de operatie of procedure gaat u enige tijd naar de verkoever (uitslaapkamer). Daar wordt onder andere uw hartritme, uw bloeddruk en uw ademhaling gecontroleerd. Indien nodig krijgt u aanvullende pijnstilling. De verpleegkundigen van de verkoever beoordelen, in overleg met de anesthesioloog, wanneer u terugkunt naar de verpleegafdeling waar u bent opgenomen. In de verkoever is een kort bezoek door familie of kennissen toegestaan als de omstandigheden dit toelaten. Bezoekers kunnen zich melden bij de ingang.

Soms wordt u na de operatie niet naar de verkoever, maar naar de intensive care gebracht. Op de intensive care is bezoek mogelijk nadat u aan de bewakingsapparatuur bent aangesloten en de eerste onderzoeken (bloedonderzoek, evt. foto van hart en longen) zijn gedaan.

Nazorg op de verpleegafdeling

Indien u bij de operatie een epiduraalkatheter en/of een centrale lijn hebt gekregen, zullen wij, zolang deze bij u aanwezig is, elke dag bij u langs komen op de verpleegafdeling. Wij zullen met u bespreken of de pijnstilling (in het geval van de epiduraalkatheter) optimaal is en zo nodig zullen wij aanpassingen aan de medicatie doen. Ook controleren wij de insteekopening van de epiduraalkatheter en/of de centrale lijn om eventuele complicaties in een vroeg stadium op te sporen. De controles kunnen worden gedaan door onze verpleegkundig specialist pijnbestrijding, of door één van de anesthesiologen.

Cardiologische ondersteuning

Vanuit het OLVG krijgt het Antoni van Leeuwenhoek ondersteuning op cardiologisch gebied van de cardiologen Arno Moons en André de Groot. Twee dagdelen hebben zij een poli spreekuur in het AVL: dinsdag- en vrijdagochtend.

Verwijzingen voor consult of onderzoek ten aanzien van cardiologie loopt via de hoofdbehandelaar van de patiënt.

 

Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Op de operatiekamers wordt klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht om de zorg en pijnstilling rondom een operaties verder te ontwikkelen. Patiënten kunnen benaderd worden om hieraan deel te nemen. Zij zullen door onze researchverpleegkundige geïnformeerd worden en worden gevraagd om toestemming. Patiënten hebben hier een vrije keuze in en krijgen voldoende bedenktijd en mogen altijd weigeren.

Ontmoet enkele specialisten

Maak kennis met een aantal specialisten binnen het team anesthesiologie.