Intensive Care

De Intensive Care (IC) van het Antoni van Leeuwenhoek is een afdeling met twaalf eenpersoonsbedden. Op de IC worden oncologische patiënten behandeld die zorg nodig hebben die ze op een normale afdeling niet kunnen bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acute of ernstige problemen aan het hart, longen, darmen, nieren en hersenen. Dit noem je de vitale organen. Als de vitale organen bedreigd worden of extra bewaakt moeten worden is dat een reden om op de Intensive Care opgenomen te worden.

Patiënten worden bewaakt met verschillende monitoring, zoals het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling. Ook kunnen zij hulp krijgen door middel van apparatuur, zoals beademing, dialyse en specifieke medicijnen. Hierdoor heeft een patiënt vaak veel slangen en kabels rondom zich. Er zijn ook geluiden van alarmen en apparaten. De verpleegkundige weet zo of er actie ondernomen moet worden.

Een groot deel van de patiënten dat op de Intensive Care ligt, heeft voorafgaand aan de opname een operatie ondergaan. Vaak gaat het om zware operaties, waarbij de patiënten van tevoren al weten dat ze na afloop van de operatie op de IC opgenomen zullen worden.

Een klein deel van de patiënten wordt opgenomen op de IC vanwege onverwachte problemen na een operatie of oncologische behandeling, of wordt ernstig ziek op de verpleegafdeling zodat opname op de Intensive Care noodzakelijk is.

IC Still

Maak kennis met onze Intensive Care

In deze video vertellen drie medewerkers op de Intensive Care u meer over hun werk en de IC in het Antoni van Leeuwenhoek.

Ontmoet enkele specialisten

Maak kennis met een aantal specialisten van de Intensive Care:

Ons team

Ons team bestaat uit IC-verpleegkundigen, intensivisten en anesthesiologen. Ook werken er IC-verpleegkundigen in opleiding, artsen in opleiding tot specialist, coassistenten en afdelingsassistenten op de IC. Er wordt vaak ondersteuning gegeven door fysiotherapeuten, diëtisten en psychiaters.

Behandeling op de IC

Voor alle patiënten op de intensive care geldt dat de medische en verpleegkundige zorg zeer complex is. Patiënten worden daarom elke dag besproken in een teamoverleg waarbij verschillende behandelaars aanwezig zijn. Het beleid wordt door de intensivist (IC-arts), de IC-verpleegkundige, de hoofdbehandelaar, de apotheker en de medisch microbioloog besproken. Zo nodig zijn andere betrokken disciplines aanwezig bij dit teamoverleg.

Mocht een patiënt voor langere tijd op de IC worden opgenomen, dan wordt er één of meerdere keren per week een familiegesprek gevoerd. Dit gesprek geeft de familie de gelegenheid om vragen te stellen en inspraak te hebben. Naast de familie zijn de intensivist en IC-verpleegkundige bij dit gesprek aanwezig en vaak de hoofdbehandelaar.

Voorbereiding op de IC-opname

Een opname op de IC kan zeer ingrijpend zijn voor en uw naasten. Via deze website willen we u al extra informatie geven over uw opname op de IC. Daarnaast kunt u ook altijd bij onze IC-verpleegkundigen en intensivisten terecht.

Als u een operatie moet ondergaan waarbij u naar verwachting op de IC opgenomen zal moeten worden, bieden wij u de mogelijkheid om de middag voor uw operatie de IC te komen bekijken. Om een indruk te krijgen van de IC kunt u de virtuele tour bekijken.

Bezoek

Op de Intensive Care (IC) hebben wij bezoektijden van 10.00-22.00. U bent van harte welkom. Om te zorgen voor voldoende privacy, rust en goede zorg voor de patiënten op de afdeling vragen wij u zich te houden aan de volgende afspraken:

 • Plan de bezoektijd altijd in overleg met de IC verpleegkundige, samen bepalen we hoe lang en wanneer het bezoek passend is bij het herstel van de patiënt.
 • Het eerste bezoek direct na de operatie of na spoedopname mag buiten de bezoektijden plaatsvinden.
 • Maximaal 2 bezoekers per patiënt. Het is niet de bedoeling dat u met meerdere bezoekers tegelijk komt en dan onderling afwisselt. Dit is vaak te vermoeiend.
 • Onderzoek en behandeling. Onderzoeken en behandelingen gebeuren de hele dag door. Wij kunnen u vragen de kamer/afdeling te verlaten. U kunt dan in de familieruimte wachten.
 • Rust is op de intensive care erg belangrijk. De IC-verpleegkundige zorgt voor de patiënt, en bewaakt de rust. Het kan zijn dat de IC-verpleegkundige u daarom vraagt minder lang of minder vaak op bezoek te komen.
 • De privacy van de patiënt of andere patiënten is erg belangrijk. In verband met de privacy kan u gevraagd worden de kamer/afdeling te verlaten. Dit kan onder andere te maken hebben met: zorg die gegeven moet worden, onderzoeken, behandelingen of de patiënten overdracht bij het wisselen van de dienst.
 • Informatie over hoe het met de patiënt gaat geven we alleen aan de contactpersoon. Wij vragen u 1 contactpersoon aan ons kenbaar te maken en eventueel een 2e waar de gesprekken op de IC mee gevoerd worden. Deze personen kunnen de verstrekte informatie aan de overige familieleden en naasten doorgeven.  
 • Kinderen mogen ook de afdeling intensive care bezoeken. Wilt u met kinderen komen? Overlegt u dan even met de verpleegkundige. Er is een speciaal familieboek gemaakt om hen op een bezoek op de Intensive Care voor te bereiden. Hierin wordt uitgelegd wat kinderen kunnen verwachten op de IC. Dit boek kunt u vinden op de website, in de familiekamer of vraagt u ernaar bij de IC-verpleegkundige.
 • Isolatie behandeling. Bezoekers van patiënten die in isolatie behandeld worden vanwege besmettingsgevaar mogen de familiekamer niet gebruiken. Zij moeten direct na het bezoek van hun naaste het ziekenhuis verlaten. Dit in verband met de kwetsbare patiëntengroepen op de intensive care.

De algemene bezoektijden van het AVL vindt u hier

Relevante informatie

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen