Intensive Care

Onze Intensive Care (IC) is gespecialiseerd in oncologie. Wij behandelen patiënten die constant bewaakt moeten worden. Jaarlijks behandelen we 700 patiënten op de IC. Ongeveer 70% komt bij ons terecht na een operatie. Vaak gaat het dan om zware operaties, waarbij patiënten van tevoren al weten dat ze na afloop een tijdje op de IC zullen liggen.

Moet u een operatie ondergaan, waarbij u na afloop op de IC wordt behandeld? Dan kunt u de middag voorafgaand aan uw operatie bij ons komen kijken. Zo krijgt u een indruk van de omgeving waar u na uw operatie terechtkomt.

Wat doen we voor u?

  • Voor alle patiënten op de IC geldt dat de medische en verpleegkundige zorg zeer complex is. De vitale functies worden continu gecontroleerd en zo nodig ondersteund.
  • Een opname op de Intensive Care kan zeer ingrijpend zijn. Ondersteuning van u en uw familie behoort tot ons takenpakket.
  • Patiënten worden elke dag besproken in een multidisciplinaire teambespreking, waarin de intensivist, de IC-verpleegkundige, chirurgen, oncologen, de apotheker en de medisch microbioloog het beleid bespreken. Zo nodig wordt dit aangevuld met andere betrokkenen.

Speciale aandachtsgebieden

De patiënten die na een operatieve ingreep op de IC komen, komen van diverse specialismen, zoals heelkunde, hoofd-halsoncologie, urologie, gynaecologie, radiologie en plastische chirurgie. Het palet van chirurgische ingrepen is divers, het betreft onder andere patiënten na HIPEC-operaties, slokdarm- en maagchirurgie, rectumchirurgie, longchirurgie, cystectomieën en commandoresecties.

Het gaat hierbij vaak om geplande opnames. Van deze patiënten is vooraf bekend dat zij na een operatie of behandeling enige tijd intensieve behandeling nodig hebben. Een klein deel van de patiënten wordt opnieuw opgenomen (heropname) vanwege complicaties, of wordt ernstig ziek op de verpleegafdeling zodat opname op de Intensive Care noodzakelijk is. Niet-chirurgische opnames betreffen meestal patiënten van de specialismen medische oncologie of long- en thoraxoncologie.

Omdat de gehele afdeling Anesthesiologie en Intensive Care gespecialiseerd is in de oncologische zorg, zowel pre-, per- als postoperatief, krijgen onze patiënten de behandeling die zo veel mogelijk toegespitst is op hun ziektebeeld, zowel op oncologisch als op Intensive Care gebied. 

Ons team

Ons team bestaat uit IC-verpleegkundigen, anesthesioloog-intensivisten en anesthesiologen. Ook werken er op de IC Medium Care verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen in opleiding en afdelingsassistenten. Gedurende werkdagen is er een intensivist aanwezig en exclusief beschikbaar voor de IC, tijdens diensturen bestaat een 24/7 achterwachtsysteem.

Extra informatie en voorbereiding

Als u een operatie moet ondergaan waarbij u naar verwachting op de IC opgenomen zal moeten worden bieden wij u de mogelijkheid om de middag voor uw operatie de IC te komen bekijken, om een indruk te krijgen van de omgeving waar u na uw operatie behandeld zult worden kun u ook onze virtuele tour bekijken.

Een opname op de Intensive Care kan zeer ingrijpend zijn. Ondersteuning van u en uw familie behoort tot ons takenpakket. Mocht u nog behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u die vinden in het tijdschrift ‘Intensief’.

Bekijk hier ons jaarverslag (2018)