Intensive Care

De Intensive Care (IC) van het Antoni van Leeuwenhoek is een afdeling met twaalf eenpersoonsbedden. Op de IC worden oncologische patiënten behandeld die zorg nodig hebben die ze op een normale afdeling niet kunnen bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acute of ernstige problemen aan het hart, longen, darmen, nieren en hersenen. Dit noem je de vitale organen. Als de vitale organen bedreigd worden of extra bewaakt moeten worden is dat een reden om op de Intensive Care opgenomen te worden.

Patiënten worden bewaakt met verschillende monitoring, zoals het hartritme, de bloeddruk en de ademhaling. Ook kunnen zij hulp krijgen door middel van apparatuur, zoals beademing, dialyse en specifieke medicijnen. Hierdoor heeft een patiënt vaak veel slangen en kabels rondom zich. Er zijn ook geluiden van alarmen en apparaten. De verpleegkundige weet zo of er actie ondernomen moet worden.

Een groot deel van de patiënten dat op de Intensive Care ligt, heeft voorafgaand aan de opname een operatie ondergaan. Vaak gaat het om zware operaties, waarbij de patiënten van tevoren al weten dat ze na afloop van de operatie op de IC opgenomen zullen worden.

Een klein deel van de patiënten wordt opgenomen op de IC vanwege onverwachte problemen na een operatie of oncologische behandeling, of wordt ernstig ziek op de verpleegafdeling zodat opname op de Intensive Care noodzakelijk is.

IC Still

Maak kennis met onze Intensive Care

In deze video vertellen drie medewerkers op de Intensive Care u meer over hun werk en de IC in het Antoni van Leeuwenhoek.

Ontmoet enkele specialisten

Maak kennis met een aantal specialisten van de Intensive Care:

Ons team

Ons team bestaat uit IC-verpleegkundigen, intensivisten en anesthesiologen. Ook werken er IC-verpleegkundigen in opleiding, artsen in opleiding tot specialist, coassistenten en afdelingsassistenten op de IC. Er wordt vaak ondersteuning gegeven door fysiotherapeuten, diëtisten en psychiaters.

Behandeling op de IC

Voor alle patiënten op de intensive care geldt dat de medische en verpleegkundige zorg zeer complex is. Patiënten worden daarom elke dag besproken in een teamoverleg waarbij verschillende behandelaars aanwezig zijn. Het beleid wordt door de intensivist (IC-arts), de IC-verpleegkundige, de hoofdbehandelaar, de apotheker en de medisch microbioloog besproken. Zo nodig zijn andere betrokken disciplines aanwezig bij dit teamoverleg.

Mocht een patiënt voor langere tijd op de IC worden opgenomen, dan wordt er één of meerdere keren per week een familiegesprek gevoerd. Dit gesprek geeft de familie de gelegenheid om vragen te stellen en inspraak te hebben. Naast de familie zijn de intensivist en IC-verpleegkundige bij dit gesprek aanwezig en vaak de hoofdbehandelaar.

Voorbereiding op de IC-opname

Een opname op de IC kan zeer ingrijpend zijn voor en uw naasten. Via deze website willen we u al extra informatie geven over uw opname op de IC. Daarnaast kunt u ook altijd bij onze IC-verpleegkundigen en intensivisten terecht.

Als u een operatie moet ondergaan waarbij u naar verwachting op de IC opgenomen zal moeten worden, bieden wij u de mogelijkheid om de middag voor uw operatie de IC te komen bekijken. Om een indruk te krijgen van de IC kunt u de virtuele tour bekijken.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom op de Intensive Care van 10.00 tot 22.00 uur. Bezoek kan een grote inspanning zijn voor de patiënt. Daarom verzoeken wij u om met niet meer dan twee bezoekers bij uw naaste te zijn. Overleg met de verpleegkundigen wat de mogelijkheden zijn mocht u hiervan af willen wijken. Wilt u met uw kind(eren) iemand op de IC bezoeken? Bekijk dan het familieboek om hen voor te bereiden.

Relevante informatie