Afspraak maken ondersteunende zorg

U kunt gebruik maken van de ondersteunende zorg per discipline, of omdat een revalidatietraject onderdeel is van uw behandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering en de kosten worden vergoed. Als u begeleiding voor, tijdens of na de behandeling wilt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts, de verpleegkundige of uw verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u dan door naar de betreffende discipline of de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Daarnaast wordt op diverse momenten in het zorgproces aan u gevraagd om op basis van een vragenlijst aan te geven met welke eventuele problemen u te maken heeft. Op basis hiervan kan een van de behandelaars u doorverwijzen zodat u tijdig de juiste begeleiding krijgt aangeboden.