Oncologische Revalidatie en Nazorg - Algemeen

Het Antoni van Leeuwenhoek beschouwt ondersteuning en revalidatie tijdens en na uw behandeling als vanzelfsprekend onderdeel van uw medische behandeling. Wanneer u door uw ziekte of de medische behandeling daarvan beperkingen ervaart in uw functioneren, kunt u in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie behandeling. 

Revalidatie tijdens de behandeling

Om klachten te voorkomen of te behandelen kan een revalidatiebehandeling worden gestart. Revalidatie bij kanker is niet beperkt tot de fase na afloop van de behandeling. U kunt al tijdens de behandeling starten met revalideren, om zo weinig mogelijk last te ervaren van de behandeling en deze zo goed mogelijk te doorstaan. Ook als u niet meer zult genezen van de kanker zijn er toch revalidatie behandelingen die u kunnen helpen om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

Wanneer revalideren?

Wanneer u klachten of problemen ervaart op lichamelijk, psychisch, spiritueel en sociaal gebied, is een multidisciplinaire revalidatiebehandeling mogelijk voor u geschikt. De case manager oncologische revalidatie en de revalidatiearts kunnen samen met u beoordelen welke revalidatiebehandeling voor u het beste is.

Afspraak maken?

Als u begeleiding voor, tijdens of na de behandeling wilt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts, de verpleegkundige of uw verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u dan door naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Bovendien wordt er op diverse momenten in het zorgproces aan u gevraagd om op basis van een vragenlijst aan te geven met welke eventuele problemen u te maken heeft. Op basis hiervan kan een van de behandelaars u doorverwijzen zodat u tijdig de juiste begeleiding krijgt aangeboden.