Levenslied
123

Ondersteuningsconsulenten

De ondersteuningsconsulent van het Antoni van Leeuwenhoek is een speciaal opgeleide zorgverlener die veel kennis heeft over de invloed die kanker kan hebben op uw dagelijks leven, en dat van uw naasten.

De ziekte zelf en de behandeling veroorzaken vaak lichamelijke klachten, maar kunnen ook psychische en sociale of levensbeschouwelijke gevolgen hebben. U merkt bijvoorbeeld veranderingen in emoties, energie en vermoeidheid, bewegen of eten en drinken. Dit kan gevolgen hebben voor uw dagelijkse bezigheden of werk, in uw relaties en/of gezin of op het gebied van zingeving. 

Met de ondersteuningsconsulent kunt u in gesprek gaan over uw klachten en eventuele maatregelen die u zelf kunt nemen om (verergering van) de klachten te voorkomen of te verminderen. De ondersteuningsconsulent is volledig op de hoogte van het aanbod van ondersteunende zorg – zowel in het Antoni van Leeuwenhoek als daarbuiten – en kan u zo nodig verwijzen.

Contact

Bent u onder behandeling in het AvL en wilt u contact met de ondersteuningsconsulent, dan kunt u mailen naar: ondersteuningsconsulent@nki.nl, graag met vermelding van uw patiëntnummer. U wordt dan gebeld om een afspraak in te plannen. U kunt ook uw behandelaar of vaste contactpersoon vragen om een verwijzing.

U kunt ons vinden binnen het Centrum voor Kwaliteit van Leven op polikliniek 4.

Wat doen we voor u?

Door met elkaar in gesprek te gaan kan de ondersteuningsconsulent u informatie en advies geven, toegesneden op uw persoonlijke situatie. Het gesprek richt zich op bewustwording en eventuele maatregelen die u zelf kunt nemen om (verergering van) klachten te voorkomen. Daarnaast krijgt u een persoonlijk advies over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteunende zorg en behandeling. Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn emoties, sociale netwerk, voeding, bewegen, werk of zingeving. Indien nodig zal de ondersteuningsconsulent u verwijzen naar een paramedisch of psychosociaal zorgverlener in het Centrum voor Kwaliteit van Leven of naar een zorgaanbieder bij u in de regio. De gesprekken met de ondersteuningsconsulent kunnen tijdens en na uw behandeling plaatsvinden. Indien gewenst kan dit ook telefonisch.

Ons team