Supportive Care Team

Als behandeling niet meer leidt tot genezing, maar gericht is op het zo goed mogelijk invullen van de laatste levensfase, biedt het Supportive Care Team klinische en poliklinische ondersteuning. Het Supportive Care Team streeft naar behoud of verbetering van de kwaliteit van leven op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak en beperkt zich niet enkel tot palliatieve zorg in de laatste levensfase. Als de impact van de ziekte op het dagelijkse leven meer op de voorgrond komt te staan, kan het Supportive Care Team helpen, op basis van wat voor u belangrijk is, om doelen te benoemen en een plan op te stellen waarin u zelf de regie behoudt. Het team werkt nauw samen met alle bij u betrokken zorgverleners en inventariseert de zorgbehoefte en zorgwensen van u en uw naasten. Doel is dat u zoveel mogelijk zelf de regie behoudt in het proces.

Contact

Wij werken zowel klinisch als poliklinisch. U kunt een afspraak maken op aanraden van uw arts, verpleegkundige of een andere medewerker van het Antoni van Leeuwenhoek. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Neem dan contact op met het secretariaat van het Centrum voor Kwaliteit van Leven via ons centrale telefoonnummer. Er zal dan op korte termijn een terugbel-afspraak gemaakt worden met het Supportive Care Team.

Wat doen we voor u?
  • Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we samen wat voor u persoonlijk belangrijk is. We vragen u naar de zorgbehoefte en zorgwensen van u en uw naasten.
  • Het vertrekpunt hierbij is uw medische situatie.
  • Wij begeleiden u in het vormen van een proactief zorgplan. Dit doen wij samen met ons multidisciplinaire team waarmee wij wekelijks overleggen. Dit team bestaat uit artsen, zoals een internist-oncoloog, een revalidatiearts, een psychiater en een radiotherapeut. Verder zijn de medisch maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige bij ons betrokken. Samen met u komen we tot wat prioriteit voor u heeft. Hierin behoudt u zelf de regie.
  • In onze zorgverlening kunnen wij onder andere aandacht besteden aan:
  • Lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht of vragen op het gebied van voeding.
  • Psychosociale zorgen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie.   
  • Spirituele, religieuze en existentiële aspecten. Denk hierbij aan vragen als: Wat vind ik belangrijk in de laatste levensfase? Hoe geef ik inhoud aan mijn leven? Wat is voor u en uw naasten passende zorg rond het levenseinde en een goed sterven?
  • De zorg en nazorg aan naasten.
Ons team