Supportive Care Team
123

Supportive Care Team

Het Supportive Care Team streeft naar behoud of verbetering van de kwaliteit van leven op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Palliatieve zorg gaat over kwalitatief goed leven en beperkt zich niet enkel tot zorg in de laatste levensfase.

Wat is palliatieve zorg?

Het woord ‘palliatief’ geeft bij veel mensen een schrikreactie. Echter, palliatieve zorg zorgt dat u zich beter voelt en dat het leven een waardevolle invulling krijgt. Het kan langdurige zorg zijn, soms jarenlang, omdat de ziekte voor langere tijd afgeremd kan worden. Soms is het kortdurende zorg, waarbij het gaat om de laatste levensfase.

Als de impact van de ziekte op het dagelijkse leven meer op de voorgrond komt te staan, kan het Supportive Care Team samen met u en uw naasten, ondersteuning bieden aan wat voor u belangrijk is. Hierin staan uw wensen en behoeften centraal. Doel is dat u zoveel mogelijk zelf de regie behoudt.

Wie zijn wij?

Het Supportive Care Team bestaat uit artsen en verpleegkundigen met een specialistische opleiding palliatieve zorg. Wij hebben een adviserende functie en werken nauw samen met andere zorgverleners. Uw medisch specialist blijft uw vaste aanspreekpunt voor de behandeling.

Wat doen we voor u?

 • Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we samen wat voor u persoonlijk belangrijk is. We vragen u naar de zorgbehoefte en zorgwensen van u en uw naasten.
 • Het vertrekpunt hierbij is uw medische situatie.
 • Wij begeleiden u in het vormen van een proactief zorgplan. Dit doen wij samen met ons multidisciplinaire team waarmee wij wekelijks overleggen. Dit team bestaat uit artsen, zoals een internist-oncoloog, een pijnarts, een psychiater en een radiotherapeut. Verder zijn de medisch maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, transferverpleegkundige en diëtist bij ons betrokken. Samen met u en uw naasten kijken wij wat uw prioriteiten zijn. Hierin behoudt u zelf de regie.
 • In onze zorgverlening kunnen wij onder andere aandacht besteden aan:
  • Lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht of vragen op het gebied van voeding, 
  • Psychosociale zorgen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie,
  • Praktische vragen rondom het levenseinde,
  • Spirituele, religieuze en existentiële aspecten. Denk hierbij aan vragen als: Wat vind ik belangrijk in de laatste levensfase? Hoe geef ik inhoud aan mijn leven? Wat is voor u en uw naasten passende zorg rond het levenseinde en een goed sterven?
  • De zorg en nazorg aan naasten.

Hoe komt u met ons in contact? 

Wij werken zowel klinisch als poliklinisch. Als u in contact wilt komen met het Supportive Care Team, kunt u via uw arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige om een verwijzing vragen.

Relevante websites

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen