Transferverpleegkunde / ontslag

Voordat u wordt opgenomen op een verpleegafdeling is het goed om alvast na te denken over de periode na uw ontslag. Het kan zijn dat u onvoldoende of geen beroep kunt doen op hulp in uw omgeving terwijl u wel zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige kan in samenspraak met u en uw naasten helpen de benodigde zorg te organiseren.

Contact

U hoort van uw behandelend arts op welke datum u naar huis mag. De afdelingsverpleegkundige inventariseert dan samen met u welke zorg en welke hulpmiddelen er nodig zijn en schakelt zo nodig de transferverpleegkundige in. Zij plant een afspraak voor een intakegesprek.

Als u niet bij ons opgenomen bent, kunt u bij het Centrum Patiënteninformatie meer informatie inwinnen waar en hoe u zorg kunt regelen.

Wat doen we voor u?

Wij kunnen, binnen de kaders van wet en regelgeving, de benodigde professionele zorg organiseren. Wij doen dit in overleg met u en uw naasten en in samenwerking met andere betrokken disciplines. Wij kunnen helpen bij:

 • Thuiszorg (o.a. continuïteitszorg)
 • Tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld in een zorginstelling of revalidatiecentrum
 • Aanvraag hulpmiddelen

Denkt u zelf aan:

 • Als u denkt hulp nodig te hebben voor uw huishouden, kunt u zelf contact opnemen met het WMO-loket in uw gemeente.
 • Wanneer vooraf duidelijk is dat u hulpmiddelen nodig heeft tijdens of na uw behandeling, kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgwinkel in uw woonplaats. U kunt bij vragen hierover ook terecht bij het Centrum Patiënteninformatie.
 • Voor informatie over de kosten van zorg (thuiszorg, tijdelijke opname verpleeghuis, zorghotel) kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hoe gaan we te werk?

De behandelend arts bespreekt met u de ontslagdatum en het vervolg van de behandeling na ontslag. De afdelingsverpleegkundige inventariseert samen met u welke zorg en/of welke hulpmiddelen er nodig zijn en schakelt, als de ontslagdatum en de volledige zorgvraag bekend zijn, zo nodig de transferverpleegkundige in. De afdelingsverpleegkundige plant in overleg met de transferverpleegkundige een afspraak voor een intake gesprek. U kunt bij de verpleegkundige aangeven of u graag iemand uit uw omgeving bij dit gesprek wil betrekken.

Thuiszorg

Als u thuis zorg nodig heeft, bespreekt de transferverpleegkundige met u (en uw naasten) wat de mogelijkheden zijn voor thuiszorg (denk hierbij aan hulp bij het douchen of wondzorg) en/of hulpmiddelen (bijvoorbeeld een hoog/laag bed), maar zo nodig ook wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verpleegtechnische zorg zoals een pijnpomp, infuus, sonde et cetera.

Tijdelijk verblijf

Ook wanneer u niet direct naar huis kunt na uw ziekenhuisopname, kan de transferverpleegkundige samen met u kijken naar de mogelijkheden van een tijdelijk verblijf in een zorginstelling, een revalidatiemogelijkheid in een verpleeghuis of zorghotel. Wij houden rekening met uw voorkeur, maar wanneer er in die instelling geen plaats is, wordt gezocht naar een instelling waar dat wel het geval is.

Indicatie

Voor zorg thuis of in een instelling is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt zo mogelijk aangevraagd of opgesteld door de transferverpleegkundige. Afhankelijk van uw zorgvraag en situatie zijn er een of meerdere indicaties nodig, en afhankelijk van de indicatie wordt deze door een of meer instanties beoordeeld (door uw zorgverzekeraar, door de zorgaanbieder, door het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ, of door het WMO loket van uw gemeente).

Kosten

In sommige gevallen zult u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage wordt in elk geval berekend bij AWBZ en WMO zorgindicaties. U kunt zich hierover informeren bij het Centraal Administratie Kantoor

Ook voor verblijf in een zorghotel moet u rekening houden met kosten voor zorg en verblijf. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar en bij het zorghotel. De kosten hiervoor zijn namelijk verschillend per zorghotel en mede afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket.

Geen zorg, wel begeleiding: continuïteitbezoeken

Het kan zijn dat u tijdens of na afloop van uw behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek geen zorg nodig heeft, maar wel behoefte heeft aan begeleiding. Sommige thuiszorgorganisaties bieden continuïteitsbezoeken door een oncologieverpleegkundige aan. Een oncologieverpleegkundige komt dan op afspraak bij u thuis. Zij neemt uw vragen (en die van uw naasten) met u door en geeft zo nodig praktische adviezen en biedt (psychosociale) begeleiding. Ook als u lichamelijke klachten heeft, kunt u dat bespreken. Uw verzekering vergoedt in de regel drie tot vijf van deze gesprekken. Informeer hiernaar bij de thuiszorgorganisatie in uw omgeving. Ook kunt u een beroep doen op ondersteuning van Care for Cancer.

Hulpmiddelen

Wanneer vooraf duidelijk is dat u hulpmiddelen nodig heeft tijdens of na uw behandeling, kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgwinkel in uw woonplaats. U kunt bij vragen hierover ook terecht bij het Centrum Patiënteninformatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen