Nierkanker - sneldiagnostiek

Als bij u nierkanker is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt hiervoor de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om het juiste stadium van de ziekte te bepalen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Multidisciplinair overleg

De uitslagen van de onderzoeken en het voorlopige behandeladvies worden besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Urologie, Radiologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde, Pathologie en Medische Oncologie).

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt bij de behandeling van nierkanker samen met ‘het nierkankernetwerk Amsterdam’, bestaande uit ziekenhuizen in de regio Amsterdam (OLVG, AUMC). Het wekelijkse multidisciplinaire overleg vindt via videoconferentie plaats zodat de expertise van elk ziekenhuis optimaal kan worden gebruikt en de nierkankerzorg in de aangesloten centra van dezelfde hoge kwaliteit is. Tijdens dit multidisciplinaire overleg wordt uw situatie besproken en gekeken welke behandeling het beste bij uw niertumor past en waar deze behandeling het beste kan plaatsvinden.

Op de dag van uw bezoek aan de sneldiagnostiek polikliniek en de multidisciplinaire bespreking krijgt u de uitslag en het definitieve behandelplan voorgelegd in een gesprek met de verpleegkundig specialist/ uroloog. 

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen.

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan. Als u besluit van deze mogelijkheid gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan.

Voorbereiding en onderzoek

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen/verpleegkundig specialisten en kunt u alvast eventuele vragen formuleren. Op de sneldiagnosedag voor nierkanker krijgt u een bloedonderzoek en eventueel een CT-scan. Soms is op een andere dag extra onderzoek nodig. Ondanks het feit dat geprobeerd wordt alles zo snel mogelijk te laten verlopen, is het in de meeste gevallen toch nodig dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen