Nierkanker

Als bij u nierkanker is geconstateerd of een verdenking op nierkanker bestaat, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder nierkanker, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Multidisciplinair overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Urologie, Radiologie, en Medische Oncologie en Pathologie en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van nierkanker), krijgt u dezelfde middag de uitslag en een behandelplan voorgesteld.

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen. 

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan. Als u besluit van deze mogelijkheid gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan.

Voorbereiding en onderzoek

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren. Wij raden u aan om die dag een naaste mee te nemen die u kan steunen en kan meeluisteren.

Op de sneldiagnosedag bij verdenking op nierkanker krijgt u een bloedonderzoek, eventueel een CT-scan en een echografie van de nier met biopsie. Het is mogelijk dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.