Schildklierkanker - sneldiagnostiek

Als bij u schildklierkanker is geconstateerd of een verdenking op schildklierkanker bestaat, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder schildklierkanker, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Op de sneldiagnosedag bij verdenking op schildklierkanker krijgt uĀ op 1 dag een intake bij de verpleegkundig specialist,de chirurg en waar nodig ook de internist. Daarnaast zal er een bloedonderzoek plaatsvinden. Ook zal er een echo van de hals worden gemaakt. Mogelijk wordt dit gecombineerd met een punctie in verband met afname van weefsel voor snelonderzoek door de patholoog.

Multidisciplinair overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingenĀ interne geneeskunde/endocrinologie, oncologische chirurgie, hoofd hals chirurgie, radiologie, pathologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van schildklierkanker), streven wij er naar u dezelfde middag de uitslag en een behandelplan voor te stellen.