De TIL studie

Een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaid melanoom

Wat is de TIL-studie?

De TIL-behandeling is een vorm van immuuntherapie: een behandeling gericht op het versterken van de eigen afweerreactie. In de TIL-studie (fase III-onderzoek) wordt deze nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaid melanoom onderzocht. Deze experimentele behandeling met lichaamseigen afweercellen, de Tumor Infiltrerende Lymfocyten (TILs), wordt vergeleken met een andere vorm van immuuntherapie die sinds 2011 in Nederland gegeven wordt: ipilimumab (Yervoy®).

→ Studie voor patiënten met uitgezaaid melanoom
→ De TIL-behandeling wordt in het kader van deze studie vergoed via het basispakket
→ Welke behandeling u krijgt, wordt bepaald door middel van loting
→ Bespreek eventuele studiedeelname altijd met uw behandelend arts

In een paar stappen naar meer informatie

1. Wij bellen u na uw aanvraag binnen twee werkdagen terug.
2. Wij beantwoorden al uw vragen.

Vul a.u.b. uw naam in
Vul a.u.b. uw telefoonnummer in
Vul a.u.b. uw e-mailadres in
Please provide a value for Opmerking
Immuun 1600

Hoe werkt TIL therapie?

Bekijk hier de animatie waarbij de TIL therapie wordt uitgelegd.

Wat houdt de TIL-studie in?

Voor wie?

Patiënten met een uitgezaaid melanoom kunnen meedoen aan deze studie. Hierbij moeten de patiënten een tumor hebben van twee à drie centimeter die met een operatie verwijderd kan worden. Daarnaast mogen patiënten niet al eerder behandeld zijn met ipilimumab, of meer dan één anti-melanoombehandeling gehad hebben. Tot slot moeten patiënten in voldoende algemene lichamelijke conditie zijn en geen auto-immuunziekten hebben.

Mocht u zich afvragen of u in aanmerking komt voor deze studie, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op deze pagina. U wordt binnen twee dagen teruggebeld.

Wat zijn de verwachte uitkomsten ?

Voor de TIL-behandeling laten kleine onderzoeken (fase I/II-studies) zowel nationaal als internationaal zien dat de behandeling bij ongeveer 50% van de patiënten goed aanslaat, waarbij bij rond de 10% van de patiënten de ziekte totaal verdwijnt (complete remissie). Voor deze patiënten is de prognose dan ook zeer goed. De gepubliceerde resultaten zijn te vinden in onder andere de volgende wetenschappelijke artikelen:

Ipilimumab wordt sinds 2011 in Nederland gegeven. Uit grote onderzoeken blijkt dat ongeveer 10-15% van de patiënten hier een goede reactie op heeft waarbij, tot op een heden een overleving van ongeveer 3 jaar wordt gezien.

De gepubliceerde resultaten zijn te vinden in onder andere de volgende wetenschappelijke artikelen:

De studie opzet

Een compleet overzicht van de studie en de officiële documenten zijn te vinden op de website van kanker.nl.

De behandelingen

Ipilimumab

De behandeling met ipilimumab bestaat uit vier toedieningen die om de drie weken worden gegeven. De toediening vindt plaats via een infuus op de dagbehandeling; de toediening duurt 60 minuten.

TIL-behandeling

De TIL-behandeling bestaat uit een aantal stappen, weergegeven in de onderstaande tabel.

Het groeien van de TILs (de immuuncellen die de afweer versterken)

Het groeien van de TILs is een zeer nauwkeurig proces en vindt daarvoor plaats in een speciaal laboratorium. Vanuit de operatiekamer wordt het weefsel getransporteerd naar deze faciliteit. Hier worden de cellen vanuit het stukje weefsel geïsoleerd en klaargemaakt om in ongeveer 5 weken uit te groeien tot miljarden T-cellen, welke teruggegeven zullen worden aan de patiënt.

Het proces en groeien van T-cellen worden in deze video kort toegelicht.

 

FAQ

Wordt de TIL-behandeling in meerdere ziekenhuizen in Nederland gegeven?

Nee, momenteel wordt de TIL-behandeling alleen in het Antoni van Leeuwenhoek gegeven vanwege de specifieke apparatuur en kennis die voor deze behandeling benodigd is. In het Antoni van Leeuwenhoek hebben we sinds 2010 een speciaal laboratorium en een gespecialiseerd team dat de TILs kan produceren. Daarnaast is sinds 2014 ook een team van Sanquin locatie Amsterdam West opgeleid en gecertificeerd voor het produceren van TILs. 

Wordt deze behandeling vergoed?

Ja, de TIL-behandeling is voor de duur van deze studie (vier jaar) opgenomen in het basispakket. Deze behandeling wordt alleen gegeven en vergoed in het kader van deze studie. Ipilimumab is een standaard behandeling en deze wordt standaard vergoed via het basispakket.

Is deelname aan deze studie veilig?

Ja, maar beide behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Bij ipilimumab kunnen ontstekingen voorkomen, zoals darminfecties (diarree) of ontstekingen aan andere organen. De TIL-behandeling bestaat uit meerdere stappen, waarbij elk van die stappen kan zorgen voor andere bijwerkingen. Bij de chemotherapie voorafgaand aan de TIL-teruggave komen onder andere misselijkheid, verminderde weerstand en haaruitval voor. Tijdens en vlak na het infuus met de TIL-cellen komen rillerigheid en kortademigheid wel eens voor. De IL-2 behandeling als laatste kan soortgelijke bijwerkingen veroorzaken, maar ook diarree, koorts, huidreacties, misselijkheid en verminderde functie van de nieren. Tot op heden bleken al deze bijwerkingen reversibel (gaan weer over).

Wanneer ik tijdens deelname van de studie wil stoppen, kan dat?

Ja dit kan en is zelfs een recht. U kunt zich te allen tijde terugtrekken van deelname aan de studie.

Is er voldoende ervaring met deze nieuwe behandeling (TIL)?

Het is natuurlijk een nieuwe behandeling die nog onderzocht wordt. Echter zijn er tot op heden meer dan 500 melanoompatiënten wereldwijd behandeld met de TIL-behandeling. In het Antoni van Leeuwenhoek wordt de behandeling al sinds 2011 gegeven, waardoor met een vast team veel ervaring is opgedaan met zowel het groeien van de TILs als met de verschillende bijwerkingen die kunnen voorkomen na de TIL-teruggave en interleukine-2 behandeling. 

Extra informatie

Hier vindt u informatieve video's over de TIL-studie en het team dat deze studie coördineert.

Ervaring van een patiënt

Uitleg over het opkweken van cellen

Succes van TIL-behandeling

Nadelen van TIL-behandeling

Toekomst van TIL

Studiecoördinatie

De coördinatie van de TIL-studie wordt verricht door onderstaande personen: