De TIL studie

Een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaid melanoom

Wat is de TIL studie?

De TIL behandeling is een vorm van cellulaire immuuntherapie: een behandeling gericht op het versterken van de eigen afweerreactie. In de TIL studie (fase III-onderzoek) wordt deze nieuwe behandeling voor patiënten met vergevorderde/uitgezaaide vorm van huidkanker (melanoom) onderzocht. Deze experimentele behandeling met lichaamseigen afweercellen (lymfocyten), de Tumor Infiltrerende Lymfocyten (TILs), wordt vergeleken met een al goedgekeurde vorm van immuuntherapie die sinds 2011 in Nederland gegeven wordt: ipilimumab (Yervoy®). Deze TIL studie loopt vanaf 2014 in het Antoni van Leeuwenhoek. Inmiddels zijn voldoende patiënten geïncludeerd en worden de studieresultaten geanalyseerd. TIL behandeling blijft in de tussentijd wel beschikbaar voor patiënten met vergevorderd/ uitgezaaid melanoom.

→ TIL studie voor patiënten met uitgezaaid melanoom
→ De TIL behandeling wordt in het kader van deze studie vergoed via het basispakket
→ Bespreek eventuele studiedeelname altijd met uw behandelend arts

Celtherapie NKI Stil

Hoe werkt TIL therapie?

Bekijk hier de animatie waarbij de TIL therapie wordt uitgelegd.

Wat houdt de TIL studie in?

Voor wie?

Patiënten met een vergevorderd/uitgezaaid melanoom kunnen meedoen aan deze studie. Hierbij moeten de patiënten meerdere uitzaaiingen hebben waarvan er één minimaal een doorsnede heeft van twee à drie centimeter en met een operatie verwijderd kan worden. Dit tumorweefsel wordt gebruikt om hieruit de afweercellen (TIL) te groeien. Daarnaast mogen patiënten niet al eerder behandeld zijn met ipilimumab, of meer dan één systemische anti-melanoombehandeling gehad hebben. Tot slot moeten patiënten in voldoende algemene lichamelijke conditie zijn.

Mocht u zich afvragen of u in aanmerking komt voor deze studie, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op deze pagina. U wordt binnen twee dagen teruggebeld.

Wat zijn de verwachte uitkomsten ?

Voor de TIL behandeling laten kleine onderzoeken (fase I/II-studies) zowel nationaal als internationaal zien dat de behandeling bij ongeveer 40-50% van de patiënten goed aanslaat, waarbij bij rond de 10% van de patiënten de ziekte totaal verdwijnt (complete remissie). Voor deze patiënten is de prognose dan ook zeer goed. De gepubliceerde resultaten van deze fase I/II-studies zijn te vinden in onder andere de volgende wetenschappelijke artikelen:

Ipilimumab wordt sinds 2011 in Nederland gegeven. Uit grote onderzoeken blijkt dat ongeveer 10-15% van de patiënten hier een goede reactie op heeft, die dan ook langdurig kan aanhouden.

De gepubliceerde resultaten zijn te vinden in onder andere de volgende wetenschappelijke artikelen

De M14TIL - studie (Melanoom) opzet

Een compleet overzicht van de studie en de officiële documenten zijn te vinden op de website van kanker.nl.

De behandelingen

TIL behandeling

De TIL behandeling bestaat uit vier toedieningen die om de drie weken worden gegeven. De toediening vindt plaats via een infuus op de dagbehandeling; de toediening duurt 60 minuten.

TIL-behandeling

De TIL behandeling bestaat uit een aantal stappen, weergegeven in de onderstaande tabel:

Het groeien van de TILs (de afweercellen die de eigen afweer versterken)

Het groeien van de TILs is een zeer nauwkeurig proces en vindt daarom plaats in een speciaal laboratorium, de BioTherspeutics unit van de apotheek of Sanquin. Vanuit de operatiekamer wordt het tumorweefsel direct naar deze faciliteit gebracht. Hier worden de afweercellen vanuit het tumorweefsel geïsoleerd en klaargemaakt om in ongeveer 5 weken uit te groeien tot miljarden T cellen, die dan via een infuus teruggegeven zullen worden aan de patiënt tijdens een ziekenhuisopname.

Het proces en groeien van T cellen (de afweercellen) worden in deze video kort toegelicht.

 

FAQ

Wordt de TIL behandeling in meerdere ziekenhuizen in Nederland gegeven?

Nee, momenteel wordt de TIL behandeling alleen in het Antoni van Leeuwenhoek gegeven vanwege de specifieke apparatuur en kennis die voor deze behandeling benodigd is. In het Antoni van Leeuwenhoek hebben we sinds 2010 een speciaal laboratorium en een gespecialiseerd team dat de TILs kan produceren. Daarnaast is sinds 2014 ook een team van Sanquin locatie Amsterdam West opgeleid en gecertificeerd voor het produceren van TILs. 

Wordt deze behandeling vergoed?

Ja, de TIL behandeling is voor de duur van deze studie (acht jaar) opgenomen in het basispakket. Deze behandeling wordt alleen gegeven en vergoed in het kader van deze studie. Ipilimumab is een standaard-behandeling en deze wordt standaard vergoed via het basispakket.

Is deelname aan deze studie veilig?

Ja, maar beide behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Bij ipilimumab kunnen ontstekingen voorkomen, zoals darminfecties (diarree) of ontstekingen aan andere organen. De TIL behandeling bestaat uit meerdere stappen, waarbij elk van die stappen kan zorgen voor andere bijwerkingen. Bij de chemotherapie voorafgaand aan de TIL teruggave komen onder andere misselijkheid, verminderde weerstand en haaruitval voor. Tijdens en vlak na het infuus met de TIL cellen komen rillerigheid en kortademigheid wel eens voor. De behandeling met de groeifactor IL-2 als laatste stap, kan soortgelijke bijwerkingen veroorzaken, maar ook diarree, koorts, huidreacties, misselijkheid en verminderde functie van de nieren. Tot op heden bleken de meeste bijwerkingen reversibel (gaan weer over).

Wanneer ik tijdens deelname van de studie wil stoppen, kan dat?

Ja dit kan en is zelfs een recht. U kunt zich te allen tijde terugtrekken van deelname aan de studie.

Is er voldoende ervaring met deze nieuwe behandeling (TIL)?

Het is natuurlijk een nieuwe behandeling die nog onderzocht wordt. Echter zijn er tot op heden meer dan 600 melanoompatiënten wereldwijd behandeld met de TIL-behandeling. In het Antoni van Leeuwenhoek wordt de behandeling al sinds 2011 gegeven, waardoor met een vast team veel ervaring is opgedaan met zowel het groeien van de TILs als met de verschillende bijwerkingen die kunnen voorkomen na de TIL-teruggave en IL-2 groeifactor behandeling.

Extra informatie

Hier vindt u informatieve video's over de TIL-studie en het team dat deze studie coördineert.

Ervaring van een patiënt

Uitleg over het opkweken van cellen

Succes van TIL-behandeling

Nadelen van TIL-behandeling

Toekomst van TIL

Meer informatie

Voor meer informatie over deze studie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Studiecoördinatie

De coördinatie van de TIL studie wordt verricht door onderstaande personen: