MIBG-scan

Sommige neuro-endocriene tumoren hebben de bijzondere eigenschap dat ze MIBG opnemen. MIBG lijkt op een lichaamseigen hormoon. Door aan dit MIBG een kleine hoeveelheid radioactief jodium te koppelen, en dit radioactieve MIBG aan een patiënt toe te dienen, wordt het mogelijk om deze tumoren zichtbaar te maken met een scan. Meestal zit er een of meerdere dagen tussen de toediening en het maken van de scan. De kleine hoeveelheid radioactieve stof die bij het onderzoek wordt gebruikt is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Wat gaat er gebeuren

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Sommige medicijnen kunnen de opname van MIBG in de tumor beïnvloeden. U krijgt thuis bericht of u al dan niet moet stoppen met bepaalde medicijnen. Op de dag van het onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief MIBG toegediend in een ader, meestal via een prikje in de arm (net zoals bij een bloedafname). Hierna moet u één dag wachten. Zo kan de radioactieve stof goed in de tumor worden opgenomen. 

Een dag na de toediening, wordt de scan gemaakt. Kort voordat de scan gaat starten, moet u nog een keer goed uitplassen. Hierna gaat u op een onderzoekstafel liggen met boven u een camera. Deze camera maakt vanuit verschillende richtingen opnamen van delen van het lichaam. Het totale onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Het grootste deel van die tijd moet u stilliggen. De medisch nucleair werker begeleidt u bij de scan en bedient ook de scanner. De medewerker bevindt zich in een andere ruimte, maar kan u wel zien. U kunt ook met elkaar praten via de intercom.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Drink na de toediening van het MIBG gedurende één dag ruim voldoende vocht (tenminste twee liter), zodat het MIBG dat niet wordt opgenomen, snel wordt uitgeplast. Heeft u moeite met lang stilliggen, neem dan contact met ons op. U krijgt dan mogelijk andere instructies. 

Zorg dat u op tijd bent en gemakkelijk zittende kleding draagt. Draag geen metalen voorwerpen, zoals sieraden, knopen en ritsen. U mag altijd iemand meenemen ter ondersteuning, maar geen kinderen of iemand die (mogelijk) zwanger is. Tijdens het onderzoek moet degene die u begeleidt wel in de wachtkamer blijven.

Medicijnen

Bij het maken van de afspraak horen wij graag wat voor medicatie u gebruikt. Sommige medicijnen zijn namelijk van invloed op het onderzoek en moet u enkele dagen tot weken van te voren staken. Als u niet zeker weet of u een bepaald medicijn mag staken, overleg dit dan met uw behandelend arts. Laat ons dit dan graag zo spoedig mogelijk weten. U krijgt dan aparte instructies. Alle medicijnen die geen invloed hebben op het onderzoek kunt u gewoon blijven innemen zoals u dat gewend bent. 

Als het radioactieve jodium van het MIBG loslaat, kan het in de schildklier komen. Om dit te voorkomen, krijgt u een recept voor Kalium- of Natriumjodide. Voor een optimale beschermende werking moet u dit al enkele dagen voor de toediening van het radioactieve MIBG gaan innemen. Op het recept staat beschreven hoeveel dagen u dit in totaal moet slikken. Dit middel heeft verder geen bijwerkingen of invloed op de werking van andere medicijnen.

In verband met het bereiden van de capsules moet het recept ten minste één week voor het onderzoek bij uw apotheek worden ingediend.

Na het onderzoek

Het grootste deel van de radioactieve stof verlaat het lichaam binnen enkele uren via de urine. Voor volwassenen om u heen is de straling niet schadelijk. Maar omdat kleine kinderen gevoeliger zijn voor straling, raden we u aan om gedurende de rest van de dag enkele meters afstand te houden van kleine kinderen en zwangere vrouwen. Doorgaans mag u na het onderzoek gewoon werken. 

Na de opnamen wordt het onderzoek nauwkeurig bekeken door de Nucleair Geneeskundige wordt een verslag gemaakt. Uw behandelend arts zal bij een volgende afspraak de uitslag met u bespreken.

Zwangerschap en borstvoeding

Een ongeboren kind is gevoelig voor straling. Informeer altijd uw arts als u zwanger bent of denkt te zijn, zodat de risico’s van de straling afgewogen kunnen worden tegen de noodzaak van het onderzoek. Geeft u borstvoeding, dan krijgt u advies om na het onderzoek de melk af te kolven en weg te spoelen door het toilet. Het aantal dagen dat u moet afkolven, krijgt u ten tijde van het onderzoek te horen, want dit is afhankelijk van het type radioactief jodium dat bij het onderzoek wordt gebruikt.