Immuuntherapie slokdarmkanker

Immuuntherapie wordt inmiddels bij verschillende tumorsoorten gegeven en er wordt veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij andere typen kanker. Het is nog onduidelijk of immuuntherapie effectief is bij de behandeling van slokdarmkanker.

Immuuntherapie is daarom geen standaardbehandeling bij slokdarmkanker. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt er op dit moment een studie waarbij wordt onderzocht of het zinvol is om aanvullend een behandeling te geven met immuuntherapie na afloop van de standaardbehandeling voor slokdarmkanker.

Er gelden strikte criteria waaraan mensen moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan deze studie. Uw behandelend arts kan u hier meer over vertellen.