MRI van de slokdarm

Een groot deel van patiënten met slokdarmkanker wordt behandeld met chemoradiotherapie (combinatie van bestraling en chemotherapie) voordat zij een operatie krijgen. Vaak wordt door de chemoradiotherapie de tumor kleiner. Bij een deel van de patiënten blijkt er in het weefsel dat werd verwijderd bij de operatie zelfs helemaal geen kwaadaardige cellen meer aanwezig. Bij deze patiënten zou een operatie mogelijk achterwege gelaten kunnen worden. Op dit moment is het echter niet goed mogelijk te bepalen bij welke patiënten de tumor na chemoradiotherapie helemaal verdwenen is.

MRI kan mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van de tumor en we hopen in de toekomst patiënten met een goede reactie op de behandeling te kunnen herkennen. Mogelijk kan in de toekomst zelfs de operatie worden voorkomen bij een geselecteerde groep.