T-VEC

Wat is T-VEC?

T-VEC is een nieuwe en veilige behandeling die wordt toegepast bij uitzaaiingen van een melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. Hierbij wordt het koortslipvirus, wat is aangepast om alleen kankercellen te vernietigen en om het afweersysteem tegen kanker te versterken, in de uitzaaiingen geïnjecteerd. Ze worden kleiner en verdwijnen grotendeels of compleet.

Wat gaat er gebeuren?

Op de dag dat van uw eerste T-VEC behandeling meldt u zich op de polikliniek. Er worden foto’s van de huidtumoren gemaakt en u wordt voorgelicht over de behandeling. Daarnaast vindt er bloedonderzoek bij u plaats. De behandeling vindt plaats in het Onderzoek en Behandelcentrum. Het geneesmiddel wordt in de huid of onderhuids geïnjecteerd. Dit kan even gevoelig zijn. Na de injectie krijgt u een wondverband en bespreekt de arts of verpleegkundig specialist met u het verdere behandeltraject en de mogelijke bijwerkingen van de behandeling. U kunt vervolgens dezelfde dag alweer zelfstandig naar huis.

De eerstvolgende T-VEC behandeling vindt 3 weken later op dezelfde manier plaats met een sterkere dosering van het geneesmiddel. Daarna wordt de behandeling iedere 2 weken herhaald, net zo lang tot er nog plekken zijn die geïnjecteerd kunnen worden of als duidelijk wordt dat de behandeling niet werkt. Het gehele behandeltraject duurt minstens 3 maanden.

Welke bijwerkingen zijn er?

Bijwerkingen kunnen griepachtige klachten en jeuk of irritatie rondom de injectieplekken zijn.

 

T Vec Still

animatie T-VEC

Wilt u meer weten over de T-VEC behandeling? Hoe gaat het in zijn werk en kunt u last krijgen van bijwerkingen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie: