Sophie van der Velden

Sinds 2005 werk ik als genetisch consulent op de Polikliniek Familiaire Tumoren in het Antoni van Leeuwenhoek. Op het spreekuur zie ik mensen die zelf kanker hebben gehad op jonge leeftijd en/of bij wie in de familie kanker voorkomt. De vraag is dan of de kanker erfelijk bepaald is.

Ik begeleid de mensen die erfelijkheidsonderzoek laten verrichten. We bespreken de voor- en nadelen van het onderzoek. De uitslag van het DNA-onderzoek kan consequenties hebben voor de behandeling van kanker, bijvoorbeeld de operatiekeuze bij dragerschap van een erfelijke aanleg voor borstkanker, en voor adviezen over controles en eventuele preventieve operaties. Ook kan de uitslag consequenties hebben voor de familieleden. Wanneer een erfelijke aanleg wordt aangetoond dan kunnen familieleden zich laten onderzoeken op dragerschap van deze erfelijke aanleg.