Anne Miek Koenen

Sinds 1997 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Eerst als oncologieverpleegkundige en daarna als verpleegkundig specialist farmacologie. Begin 2014 ben ik gaan werken als verpleegkundig specialist voor de melanoomchirurgie en sarcomengroep. Samen met een multidisciplinair team ben ik verantwoordelijk voor de zorg van patiënten met een melanoom of sarcoom. Ik ben hun vaste contactpersoon, ik coördineer hun zorg en ik probeer patiënten zo goed mogelijk te begeleiden bij de behandeling. Daarnaast begeleid ik patiënten die meedoen aan trials, op medisch en verpleegkundig gebied en observeer bijvoorbeeld bijwerkingen. Ik zorg dat de studieprocedures goed verlopen en dat alle onderzoeksgegevens juist worden verzameld.

Het is heel bijzonder om hier te werken. Iedereen in het Antoni van Leeuwenhoek heeft hetzelfde doel: het leveren van zo goed mogelijke zorg aan patiënten.