Cognitieve problemen bij kanker en kankerbehandeling

Bij een deel van de patiënten met kanker kunnen cognitieve problemen ontstaan tijdens of na de behandeling. Dit zijn problemen die te maken hebben met het denken, zoals onthouden of concentreren. De cognitieve problemen kunnen samenhangen met bijvoorbeeld vermoeidheid, stemmingsveranderingen, de ziekte zelf en/of de behandeling. Vaak gaan de cognitieve problemen na verloop van tijd over. Bij een klein deel van de patiënten houden de klachten langer aan. In het Antoni van Leeuwenhoek wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van cognitieve problemen en de behandelmogelijkheden.

Hoewel cognitieve problemen op dit moment nog niet kunnen worden voorkomen, kan er veel bereikt worden door beter te leren omgaan met de problemen. Wilt u meer weten? In onderstaande video’s vertellen professionals wat cognitieve problemen inhouden, delen patiënten en naasten hun ervaringen en leert u wat u kunt doen als u deze problemen herkent.

Werkt u als zorgverlener met kankerpatiënten? Kijk dan bij informatie voor professionals verderop deze pagina.

Wat zijn cognitieve problemen?

In onderstaande video vertellen klinisch neuropsycholoog prof. dr. Sanne Schagen, neuroloog dr. Annette Compter en cognitief neurowetenschapper dr. Michiel de Ruiter wat cognitieve problemen zijn en hoe deze kunnen ontstaan.

 

Ervaringen van patiënten

Lang niet iedere kankerpatiënt krijgt te maken met cognitieve problemen. Bij patiënten die hier wel mee geconfronteerd worden nemen de cognitieve problemen na verloop van tijd vaak af. Bij enkele patiënten houden de problemen langer aan. In onderstaande video’s vertellen patiënten, die behandeld zijn voor kanker, over hun ervaringen.

 

Cognitieve problemen bij een hersentumor

Bij patiënten met een hersentumor komen cognitieve problemen vaker voor. In onderstaande video vertelt een patiënt over zijn klachten. Daarbij geven neuroloog dr. Annette Compter, cognitief neurowetenschapper dr. Michiel de Ruiter en klinisch neuropsycholoog prof. dr. Sanne Schagen specifieke informatie over cognitieve problemen bij een hersentumor of behandeling (zoals chemotherapie en bestraling) op het brein.

 

Partners en familie aan het woord

Als iemand geconfronteerd wordt met cognitieve problemen, heeft dat niet alleen impact op de patiënt, maar ook op de omgeving. In onderstaande video vertellen naasten over de veranderingen die zij bemerken bij hun partner/familielid en hoe zij omgaan met deze situatie.

 

Wat kunnen we doen aan cognitieve problemen?

Door samen met de behandelend arts en/of neuropsycholoog gericht in kaart te brengen waar patiënten u precies tegen aanlopen in het dagelijks leven, kunnen zij leren een strategie te ontwikkelen om minder last te hebben van cognitieve problemen. Revalidatiearts Kirsten Nienhuys en klinisch neuropsycholoog dr. Chantal Geusgens leggen uit hoe dit werkt.

Als u zelf cognitieve problemen ervaart en hiervan hinder ondervindt in uw dagelijks leven of u zich hier zorgen om maakt, kunt u met uw behandelend arts overleggen of er aanleiding is om u te verwijzen naar een neuropsycholoog. De neuropsycholoog zal onderzoeken of er sprake is van cognitieve stoornissen. Aan de hand van deze uitslag zal met u besproken worden wat de vervolgstappen kunnen zijn om uw klachten te verminderen.

 

Informatie voor professionals

In onderstaande video’s vertellen professionals over cognitieve problemen bij kanker, hoe u deze problemen kunt herkennen en wat u in deze situatie kunt doen, en over de belangrijke rol van bedrijfsartsen bij de terugkeer van patiënten naar het werk.

Cognitieve problemen bij kankerpatiënten

In onderstaande video vertellen klinisch neuropsycholoog prof. dr. Sanne Schagen, neuroloog dr. Annette Compter, en cognitief neurowetenschapper dr. Michiel de Ruiter, over cognitieve problemen bij kanker, hoe deze te herkennen en wat te doen als u cognitieve problemen vermoedt.

 

Cognitieve problemen bij kankerpatiënten met een hersentumor

In onderstaande video geven klinisch neuropsycholoog prof. dr. Sanne Schagen, neuroloog dr. Annette Compter en cognitief neurowetenschapper dr. Michiel de Ruiter specifieke informatie over cognitieve problemen bij een hersentumor of behandeling (zoals chemotherapie en bestraling) op het brein.

 

Cognitieve problemen bij kankerpatiënten op de werkvloer

Bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol bij de terugkeer naar het werk na behandeling van kanker. In onderstaande video vertelt klinisch arbeidsgeneeskundige dr David Bruinvels hoe een bedrijfsarts een patiënt met kanker het beste begeleidt, legt de directeur van re-integratiebureau Re-turn, drs Ragna van Hummel, uit welke rol een re-integratiebureau hierin kan spelen en delen een patiënt en haar werkgever hun ervaringen.