Geestelijke verzorging

Wanneer u kanker heeft, krijgt u lichamelijk én emotioneel veel te verwerken. Dit kan levensvragen, zingevingsvragen en geloofsvragen oproepen. Praten met een van de geestelijk verzorgers van het Antoni van Leeuwenhoek kan u daarbij steun bieden. De geestelijk verzorger is er voor iedereen die vragen heeft over spiritualiteit, zingeving of geloof. Een persoonlijk gesprek kan steun bieden. Ook voor rituele zorg kunt u een beroep op de geestelijk verzorger doen. Voor patiënten met een Joodse, Hindoeïstische of Islamistische achtergrond is het mogelijk een consult met een geestelijk verzorger van de eigen levensbeschouwing aan te vragen. 

Afspraak

Als u in behandeling bent in het Antoni van Leeuwenhoek, kunnen u, uw familieleden en naasten contact opnemen met de afdeling Geestelijke verzorging. Hiervoor is geen verwijzing nodig. Een afspraak met de afdeling Geestelijke verzorging kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. U kunt de verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken maar u kunt ook zelf vanuit de thuissituatie een afspraak met ons maken.

Wat doen we voor u?

Voor een gesprek met de geestelijk verzorger hoeft u niet een duidelijke vraag of specifiek probleem te hebben. Een gesprek kan gaan over de gevolgen van ziek zijn voor uw leven, hoe u er betekenis aan kunt geven, hoe u het kunt uithouden en wat u daarbij kracht en perspectief kan bieden. De geestelijk verzorger werkt samen met andere zorgverleners, maar gaat vertrouwelijk om met de informatie die u geeft. Voor patiënten die worden behandeld op de polikliniek heeft de geestelijke verzorging het gespreksmodel ‘Levensbeeld’ ontwikkeld, dat behulpzaam is bij de existentiële spirituele verwerking. Meer informatie over 'Levensbeeld' vindt u in deze folder.

Ons team

Hoe verloopt een gesprek met een geestelijk verzorger?

Voor een gesprek met de geestelijk verzorger hoeft u niet één duidelijke vraag of specifiek probleem te hebben. Naast alle zorg voor het lichamelijke is de geestelijk verzorger er om met aandacht stil te staan bij de zorg voor de geest of zo u wilt de zorg voor uw ziel.

Het gesprek kan gaan over wat het ziek zijn voor gevolgen heeft voor uw leven, hoe u er betekenis aan kunt geven, hoe u het uit kunt houden en wat u daarbij kracht en perspectief kan bieden. De geestelijk verzorger werkt samen met andere zorgverleners maar gaat vertrouwelijk om met de informatie die hem/haar toevertrouwd wordt.

Zondagse viering in de Glazen Zaal

Elke zondagochtend om 10.30 uur is er in de Glazen Zaal in het Antoni van Leeuwenhoek een korte viering van Schrift en Tafel. De sfeer is open en de dienst is voor iedereen toegankelijk, ook voor familieleden en naasten.

Vooraf komen vrijwilligers vragen of u belangstelling heeft. Indien nodig begeleiden zij u met bed of rolstoel naar de dienst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen dan kan de viering gevolgd worden via uw scherm aan het bed. Aansluitend kunt u dan op uw kamer de communie of avondmaal ontvangen.