Geestelijke verzorging

Gebeurtenissen zoals ziekte, beperking en verlies kunnen grote impact op ons hebben. Deze confronteren ons met kwetsbaarheid en onzekerheid. Wat ooit vanzelfsprekend was is niet meer helder en begrijpelijk. U kunt het gevoel hebben geen grip te hebben op de situatie. Uw kijk op het leven, bijvoorbeeld over wat belangrijk is, kan veranderen. Er zullen veel zinvragen naar boven komen zoals; Hoe moet ik nu verder? Waarom overkomt dit mij? Wat betekent het leven? Of, wat is kwalitatief leven? In dit proces hoeft u niet alleen te staan. Het kan heel waardevol zijn als iemand naast u staat. Het team geestelijk verzorging van het AVL biedt professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwelijke vragen. De drie geestelijk verzorgers, met katholieke, protestantse en islamitische achtergrond zijn er voor iedereen ongeacht welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u heeft. Zij bieden een luisterende oor zonder oordeel, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Afspraak

Bent u als patiënt in behandeling bij het AVL, dan kunt u voor uzelf of voor uw familie of naasten een gesprek aanvragen met een van de geestelijk verzorgers. In het AVL zijn drie geestelijk verzorgers, een met een katholieke, een met een protestantse en een met een islamitische achtergrond, maar beschikbaar voor alle patiënten. Met de informatie die u deelt, gaan we vertrouwelijk om. U kunt een gesprek aanvragen via uw arts of via de verpleegkundige of de ondersteuningsconsulent. Maar u kunt zich ook zelf aanmelden bij het secretariaat voor het Centrum van Kwaliteit voor leven.

Wat doen we voor u?

U kunt van ons een open gesprek verwachten, waarbij uw kijk op het leven centraal staat. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners en wij gaan vertrouwelijk om met informatie die ons wordt toevertrouwd.

Tijdens een opname in de kliniek én/of poliklinisch bieden wij u:
 • Een vertrouwelijk gesprek
 • Stilstaan bij wat u overkomt
 • Aandacht voor wie met u verbonden zijn
 • Verkennen wat voor u van waarde is
 • Onderzoeken wat u inspireert / kracht geeft
 • Begeleiden bij medisch/ethische vragen
 • Verzorgen van een ritueel

Als u poliklinische een behandeling volgt, of voor nazorg in het ziekenhuis moet zijn, hebben wij een gespreksmodel ‘Levensbeeld’ ontwikkeld. Het omvat twee gesprekken die behulpzaam zijn bij de existentiële spirituele verwerking van ziekte en behandeling.

Meer informatie over 'Levensbeeld' vindt u in deze folder.

Rituelen
 • Geestelijk verzorgers kunnen vertrouwde religieuze rituelen aanbieden zoals gebed, meditatie of zegening. Zij kunnen ook een nieuw ritueel ontwerpen, afgestemd op de persoonlijke situatie.
Advies en beleid
 • Geestelijk verzorgers hebben oog en oor voor ontwikkelingen, onderwerpen en het leefsituatie. Zij reflecteren op en adviseren over levensbeschouwelijke, spirituele en ethische thema’s die zich in de organisatie en in specifieke werkcontexten voordoen. Dit kan gevraagd en ongevraagd advies zijn.

Zo kan geestelijke verzorging een bijdrage leveren aan:

 • Deelname aan ethische of andersoortige commissies;
 • Bijdragen aan het schrijven van beleid: de identiteit van de organisatie, normatieve professionalisering, ethische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke ontwikkelingen;
 • Signaleren en verkennen van knelpunten in de organisatie die het leef- en werksfeer beïnvloeden en dit (al dan niet met een advies) neerleggen bij de hiervoor verantwoordelijken.

Ons team

Zondagse viering in de Glazen Zaal

Elke zondagochtend om 10.30 uur is er in de Glazen Zaal in het Antoni van Leeuwenhoek een kort moment van bezinning met pianomuziek, stilte, gebeden en woorden van vroeger over nu. De sfeer is open en de bijeenkomst/ dienst is voor iedereen toegankelijk, ook voor familieleden en naasten. Vooraf komen vrijwilligers vragen of u belangstelling heeft. Indien nodig begeleiden zij u met bed of rolstoel naar de dienst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen dan kan de viering gevolgd worden via uw I-PAD aan het bed.

Gebeds en stilteruimtes

Bij hoofdingang naast de receptie, op de begane grond is er een stilteruimte aanwezig met een aparte Islamitische gebedsruimte. Alle ruimtes zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.