Medisch maatschappelijk werk

De medisch maatschappelijk werkers van het Antoni van Leeuwenhoek beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van omgaan met kanker. Zij zijn gespecialiseerd in psychosociale problematiek gerelateerd aan kanker en zijn er voor patiënten en hun naasten. Gesprekken met de medisch maatschappelijk werker richten zich op het stabiliseren en waar nodig versterken van de draagkracht, het omgaan met angst, onzekerheid, rouw en verlies. U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht met vragen van psychosociale en praktische aard. Als naaste kunt u ook bij ons terecht.

Paraplu Still

Afspraak

U kunt een afspraak maken op aanraden van uw arts, verpleegkundige of een andere medewerker van het Antoni van Leeuwenhoek.

U vindt de medisch maatschappelijk werkers in het Centrum voor Kwaliteit van Leven op polikliniek 4.

Ons team

Wat kunt u verwachten van een medisch maatschappelijk werker?

Het bespreken van klachten en problemen die te maken hebben met uw ziekte of behandeling.

  • De (dagelijkse) gevolgen van uw ziekte en behandeling en het inpassen van die gevolgen in uw leven
  • De verwerking van uw ziekte
  • Werkhervatting en wat daarbij komt kijken
  • Revalidatie
  • Vragen over, of de veranderingen in relaties of gezin
  • Problemen met intimiteit en seksualiteit (u kunt eventueel samen met uw partner komen)
  • De omgang met uw kinderen, wat vertelt u hen en wat kunt u verwachten
  • Het maken van keuzes ten aanzien van de behandeling
  • Besluitvormingsgesprek over erfelijkheidsproblematiek

De medisch maatschappelijk werker zal met u gezamenlijk vaststellen wat het beste bij u past om een nieuwe balans te vinden in uw leven. Het kan zijn dat u klachten of problemen heeft op meerdere gebieden, de medisch maatschappelijk werker kan u dan verwijzen naar een revalidatiebehandeling of -programma. Het kan ook zijn dat de medisch maatschappelijk werker u doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen of buiten het Antoni van Leeuwenhoek, wanneer dit beter bij uw hulpvraag past.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt een afspraak maken op aanraden van uw arts, verpleegkundige of andere medewerker van het Antoni van Leeuwenhoek. Als u vooraf meer informatie wilt krijgen, kunt u alvast terecht in het Centrum Patiënteninformatie.