Medisch specialistische Revalidatie & Nazorg

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) beschouwt ondersteuning, revalidatie tijdens en na uw behandeling als vanzelfsprekend onderdeel van uw medische behandeling. Wanneer u door uw ziekte of de medische behandeling daarvan beperkingen ervaart in uw functioneren, kunt u in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie behandeling. Bijvoorbeeld bij ernstige vermoeidheid, afgenomen conditie, problemen met werkhervatting of uw rol in het gezin, angst en somberheid of depressie. Naast het algemene revalidatieprogramma beschikt het AVL ook over een revalidatieprogramma speciaal voor patiƫnten met hoofd-halskanker.

Ga naar:

Zorg op maat

Oncologische revalidatie is altijd multidisciplinair. Dit betekent dat er meerdere therapeuten betrokken zijn bij het programma dat met u wordt opgesteld. Onder leiding van een revalidatiearts werkt een team van deskundige therapeuten met u een programma op maat uit. Revalidatie bestaat uit verschillende onderdelen (modules). Aan welke modules van de revalidatie u deelneemt hangt af van uw hulpvraag, de medische behandeling die u krijgt en de klachten en problemen die u ervaart. Modules kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. In het Antoni van Leeuwenhoek bieden wij de volgende modules aan.