Naar huis en dan?

Tijdens of na uw behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Het is belangrijk hier tijdig over na te denken en voorbereidingen te treffen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt voorafgaand aan uw ziekenhuisopname nagaan welke hulp uw omgeving (familie, vrienden, buren) kan bieden op het gebied van persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het huishouden, koken of boodschappen doen. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden van een boodschappenservice, maaltijdvoorziening et cetera. En denk ook alvast na over vervoer naar huis. 

Als u denkt hulp nodig te hebben voor uw huishouden, kunt u alvast contact opnemen met het WMO loket in uw gemeente.

De transferverpleegkundige

Het kan zijn dat u onvoldoende of geen beroep kunt doen op hulp in uw omgeving terwijl u wel zorg nodig heeft. De transferverpleegkundige wordt zo nodig ingeschakeld voor patiënten die in aansluiting op ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig hebben. De transferverpleegkundige kan, binnen de kaders van wet en regelgeving, de benodigde professionele zorg organiseren. Zij doen dit in overleg met u en uw naasten en in samenwerking met andere betrokken disciplines. 

Patiënten die niet opgenomen zijn, kunnen bij het Centrum Patiënteninformatie informatie inwinnen waar en hoe ze zorg kunnen regelen.