Geriatrie

Wat is afdeling Geriatrie?

De afdeling Geriatrie wordt ook wel ouderengeneeskunde genoemd. We zijn er voor oudere mensen die naast kanker andere aandoeningen hebben. Het gaat daarbij vaak om een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel of sociaal gebied. Geriaters zetten zich in om de zelfstandigheid van oudere patiƫnten te behouden of te herstellen en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te verbeteren. Als u ouder bent dan 70 jaar (in sommige gevallen ook jonger) en in ons ziekenhuis onderzocht of behandeld gaat worden kan het zijn dat uw behandelend arts u voor een onderzoek naar de geriater verwijst.

Wat doen we voor u?

Tijdens een afspraak bij afdeling Geriatrie kijken we naar u als in mens in zijn of haar geheel. Dat betekent zowel lichamelijke als geestelijk. Daarbij vragen we bijvoorbeeld naar wat u op medisch vlak al heeft meegemaakt, medicijngebruik, zelfredzaamheid, dagelijkse activiteiten en sociale situatie. We onderzoeken u van top tot teen. Soms vinden er nog aanvullende onderzoeken plaats, zoals een bloedafname of geheugentest. Het totale onderzoek duurt ongeveer 90 minuten.

Wij kunnen u helpen bij het inschatten van problemen die rondom of na een behandeling kunnen ontstaan. Deze problemen hebben te maken met uw aandoeningen en/of uw leeftijd. We kunnen adviseren over maatregelen om die problemen te helpen voorkomen.

Speciale aandachtsgebieden

U kunt bij ons onder andere terecht met vragen over:

  • Delier (dit komt vooral voor bij ouderen tijdens een ziekte of na een operatie. Het is een plotselinge verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand is onrustig en opgewonden, warrig kan de aandacht er niet bij houden.)
  • Valpreventie (het voorkomen van vallen)
  • Polyfarmacie (gebruik van vijf of meer verschillende medicijnen)
  • Geheugenproblemen (als u denkt dat u geheugen minder goed werkt dan vroeger)

Als er meer geriatrisch onderzoek nodig is, kan het zijn dat de geriater u daarvoor doorverwijst naar een Afdeling Geriatrie in een ander ziekenhuis.

Ons team