Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT)

Bij ongeveer 5% van de mensen die kanker krijgt, is sprake van een erfelijke oorzaak. Als u mogelijk een erfelijke aanleg voor kanker heeft, kunt u verwezen worden naar de Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT) voor erfelijkheidsonderzoek. Door het verzamelen van familiegegevens, het opstellen van een stamboom en eventueel DNA-onderzoek, onderzoeken wij of er mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg. Wij bespreken met u hoe groot het risico is op het (opnieuw) ontstaan van kanker en geven u advies over periodieke controles en preventieve maatregelen. Het AVL is een erkend expertisecentrum voor erfelijke kankersoorten.

Uw huisarts of specialist kan u naar ons doorverwijzen wanneer u op jonge leeftijd met kanker te maken krijgt, wanneer u meerdere keren kanker heeft (gehad), of wanneer kanker vaker in de familie voorkomt.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van erfelijkheidsonderzoek via het basispakket. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken.

Ons team

Wat doen we voor u?

  • Tijdens het eerste gesprek neemt de klinisch geneticus of genetisch consulent de ziektegeschiedenis en familiegegevens met u door. Meestal heeft u hiervoor van tevoren een familievragenlijst ingevuld. Deze informatie wordt verwerkt in een stamboom.
  • Op basis van uw gegevens en de familiegegevens wordt beoordeeld of er reden is voor het verrichten van aanvullend onderzoek. Dit zal vaak DNA-onderzoek zijn, waarbij in het DNA (het erfelijk materiaal) onderzoek wordt gedaan naar DNA-veranderingen in genen die mogelijk de oorzaak zijn van een erfelijke vorm van kanker.
  • U zult tijdens het gesprek geïnformeerd worden over het DNA-onderzoek, en u kunt zelf beslissen of u dit onderzoek wil laten verrichten. Indien gewenst, kunt u bij het nemen van een beslissing begeleid worden door een gespecialiseerd maatschappelijk medewerker.
  • Wanneer DNA-onderzoek verricht wordt, dan worden de resultaten na een aantal weken met u besproken. In dat gesprek worden ook de adviezen voor screening en eventuele preventieve operaties besproken. Wanneer u een erfelijke aanleg voor kanker heeft, kan bij andere familieleden via DNA-onderzoek worden onderzocht of zij mogelijk ook drager zijn van deze erfelijke aanleg.  

Hoe werkt de procedure erfelijkheidsonderzoek?

Tijdens het eerste gesprek neemt de klinisch geneticus of genetisch consulent de ziektegeschiedenis en familiegegevens met u door. Meestal heeft u hiervoor van te voren een familievragenlijst ingevuld en opgestuurd. Deze informatie wordt verwerkt in een stamboom. Medische gegevens worden – voor zover mogelijk – bevestigd door medische gegevens op te vragen. Afhankelijk van uw vraag voeren wij aanvullend onderzoek uit, zoals DNA-diagnostiek.

Advies

Na een aantal weken bespreken wij met u de uitslag. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende risico’s op kanker gegeven. Hieruit volgt een advies voor periodieke controles en preventieve operaties voor de patiënt en familieleden.

Rondom het erfelijkheidsonderzoek kunt u ondersteuning krijgen van de in erfelijkheidsproblematiek gespecialiseerde psycholoog of maatschappelijk medewerker in het Antoni van Leeuwenhoek.

Na het onderzoek

Wanneer u een erfelijke aanleg voor kanker heeft, kan bij andere familieleden via DNA-onderzoek worden onderzocht of zij mogelijk ook erfelijk belast zijn. Als er geen erfelijke aanleg wordt vastgesteld, kunnen wij u toch adviseren periodieke controles te volgen. Dat geldt ook voor naaste familieleden.

Na afronding van uw bezoeken aan de Polikliniek Familiaire Tumoren ontvangt u een schriftelijke samenvatting van het erfelijkheidsonderzoek. Deze brief gaat ook naar uw huisarts en specialist.

Wanneer gaat u naar de Polikliniek Familiaire Tumoren?

Wanneer u op zeer jonge leeftijd met kanker te maken krijgt of wanneer kanker vaker in de familie voorkomt, kan de huisarts of specialist u doorverwijzen naar deze polikliniek. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van erfelijkheidsonderzoek via het basispakket. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken.

DNA-diagnostiek laboratorium PFT