Wond-, stoma- en continentiezorg

Als gevolg van kanker of de behandeling ervan, kunt u wonden of doorligplekken krijgen die specialistische zorg vereisen. Ook kunt u na een operatie of bestraling (tijdelijk) problemen hebben met het ophouden van uw urine of ontlasting. Na bepaalde operaties krijgt u tijdelijk of permanent een stoma. Als gespecialiseerde wond-, stoma-, en continentieverpleegkundigen staan wij klaar om u en uw naasten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij geven voorlichting, advies en begeleiding.

Contact

U vindt ons op polikliniek 2. Poliklinisch spreekuur dagelijks van 9.00 - 16:00 uur.
Telefonisch spreekuur iedere werkdag van 8:15 - 9:15 uur via 020 512 9111.

Voor dringende situaties buiten het telefonisch spreekuur om - tijdens en buiten kantooruren - kunt u ook  020 512 9111 bellen en vragen naar het WAN-hoofd.

Ons team

Wonden

Na een operatie of een behandeling met radiotherapie of chemotherapie kunnen er wonden ontstaan. Ook kunt u door een verminderde conditie doorligplekken krijgen. Een wondverpleegkundige stelt hiervoor samen met u en de specialist een behandelplan op. Dit kan tijdens uw opname, maar ook wanneer u thuis bent. Er worden poli-afspraken gemaakt, eventueel gecombineerd met een bezoek aan uw behandelend arts. De verpleegkundigen geven advies en voorlichting over de verschillende wondmaterialen. U kunt bij de verpleegkundige terecht voor controle van de wond, voor het puncteren van vocht uit de lies of oksel.

Stoma

Het is mogelijk dat u na een operatie een tijdelijk of permanent stoma krijgt. U krijgt dan voorafgaand aan de operatie een voorlichtingsgesprek met een stomaverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de operatieprocedure en het aanleggen van een stoma. De verpleegkundige vertelt wat een stoma betekent in uw dagelijks leven, laat u kennismaken met stomamaterialen en bespreekt eventuele complicaties. Wanneer uw blaas moet worden verwijderd, krijgt u voorlichting over de mogelijkheden ter vervanging van uw blaas.

Continentie

Als gevolg van een operatie of bestraling kunt u (tijdelijk) problemen hebben met het ophouden van urine of ontlasting. U kunt bij een continentieverpleegkundige terecht voor advies en voorlichting over incontinentiemateriaal. De specialist kan u ook doorverwijzen naar deze verpleegkundige wanneer het noodzakelijk is om (tijdelijk) zelf te leren katheteriseren of de plasbuis op te rekken.

Nazorg

In de periode dat u bent opgenomen, zullen de wond-, stoma- en continentieverpleegkundigen u begeleiden en ondersteunen. Daarnaast kunt u een beroep doen op de Dienst Begeleiding en Ondersteuning. De wond-, stoma-, continentieverpleegkundigen regelen uw zorg in nauwe samenwerking met specialisten en collega’s. Wanneer u thuis bent, werken zij samen met wijkverpleegkundigen en huisartsen. Het Antoni van Leeuwenhoek maakt hiervoor een overdracht.