Wond-, stoma- en continentiezorg

Als gevolg van kanker of de behandeling ervan, kunt u wonden of doorligplekken krijgen die specialistische zorg vereisen. Ook kunt u na een operatie of bestraling (tijdelijk) problemen hebben met het ophouden van uw urine of ontlasting. Na bepaalde operaties krijgt u tijdelijk of permanent een stoma. Als gespecialiseerde wond-, stoma-, en continentieverpleegkundigen staan wij klaar om u en uw naasten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij geven voorlichting, advies en begeleiding.

Contact

U vindt ons op polikliniek 2. Poliklinisch spreekuur dagelijks van 9:00 - 16:00 uur.
Telefonisch spreekuur iedere werkdag van 09:00 tot 10:30 uur via 020 512 9111.

Voor dringende situaties buiten het telefonisch spreekuur om - tijdens en buiten kantooruren - kunt u ook  020 512 9111 bellen en vragen naar het WAN-hoofd.

Ons team

Wonden

Na een operatie of een behandeling met radiotherapie of chemotherapie kunnen er wonden ontstaan. Ook kunt u door een verminderde conditie doorligplekken krijgen. Een wondverpleegkundige stelt hiervoor samen met u en de specialist een behandelplan op. Dit kan tijdens uw opname, maar ook wanneer u thuis bent. Er worden poli-afspraken gemaakt, eventueel gecombineerd met een bezoek aan uw behandelend arts. De verpleegkundigen geven advies en voorlichting over de verschillende wondmaterialen. U kunt bij de verpleegkundige terecht voor controle van de wond, voor het puncteren van vocht uit de lies of oksel.

Stoma

Het is mogelijk dat u na een operatie een tijdelijk of permanent stoma krijgt. U krijgt dan voorafgaand aan de operatie een voorlichtingsgesprek met een stomaverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de operatieprocedure en het aanleggen van een stoma. De verpleegkundige vertelt wat een stoma betekent in uw dagelijks leven, laat u kennismaken met stomamaterialen en bespreekt eventuele complicaties. Wanneer uw blaas moet worden verwijderd, krijgt u voorlichting over de mogelijkheden ter vervanging van uw blaas.

Continentie

Als gevolg van een operatie of bestraling kunt u (tijdelijk) problemen hebben met het ophouden van urine of ontlasting. U kunt bij een continentieverpleegkundige terecht voor advies en voorlichting over incontinentiemateriaal. De specialist kan u ook doorverwijzen naar deze verpleegkundige wanneer het noodzakelijk is om (tijdelijk) zelf te leren katheteriseren of de plasbuis op te rekken.

Nazorg

In de periode dat u bent opgenomen, zullen de wond-, stoma- en continentieverpleegkundigen u begeleiden en ondersteunen. Daarnaast kunt u een beroep doen op de Dienst Begeleiding en Ondersteuning. De wond-, stoma-, continentieverpleegkundigen regelen uw zorg in nauwe samenwerking met specialisten en collega’s. Wanneer u thuis bent, werken zij samen met wijkverpleegkundigen en huisartsen. Het Antoni van Leeuwenhoek maakt hiervoor een overdracht.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen