Radiotherapie

Radiotherapie bij anuskanker

Anuskanker wordt meestal alleen behandeld door middel van bestraling, vaak in combinatie met chemotherapie. Alleen als de bestraling onvoldoende effectief blijkt, volgt een operatie. Dit komt echter bijna nooit voor.

Curatieve of palliatieve bestraling

Afhankelijk van de grootte, uitbreiding en plek van de tumor kiezen we een passende bestralingstechniek. Is de uitbreiding van de tumor beperkt, dan zal een bestralingsplan gemaakt worden, gericht op genezing. We noemen dit curatief. Heeft de ziekte zich teveel uitgebreid, dan is de bestraling gericht op het verlichten van de symptomen en het verkleinen en afremmen van de tumor. We noemen dit palliatief.

Multidisciplinair overleg

In multidisciplinair overleg wordt besloten wat voor u de beste behandeling is. In sommige gevallen wordt de bestraling gecombineerd met een dagelijkse dosis chemotherapie in tabletvorm. Hierbij wordt tevens op de eerste dag van de bestraling een eenmalig chemotherapie-infuus gegeven.

Nieuwste technieken

Bestraling beschadigt de tumorcellen, waardoor verdere groei niet meer mogelijk is en de tumorcellen op den duur afsterven. We maken gebruik van de nieuwste technieken en kunnen de omringende gezonde weefsels hierdoor zo veel mogelijk sparen. In een eerste gesprek zal een radiotherapeut of physician assistant hierover uitleg geven.

Meer informatie

Voorbereiding

Na een gesprek met een radiotherapeut of physician assistant volgen er afspraken ter voorbereiding op de bestraling. Zo heeft u een voorlichtingsgesprek waarin onder andere veel praktische zaken aan bod komen.

Ook wordt er een CT-scan gemaakt. Hierbij ligt u op uw rug. We zetten dan ook een paar tatoeagepuntjes op uw huid. Dit is nodig om u in exact dezelfde houding te kunnen leggen bij de bestralingen. Als u in de bestralingsperiode ook chemotherapie krijgt, dan worden er nog afspraken gemaakt met een maag-darm-leverarts of internist.

De behandeling

De radiotherapeut of physician assistant bepaalt het aantal bestralingen. Als de bestraling gecombineerd wordt met chemotherapie, dan krijgt u 33 bestralingen. Andere bestralingsschema’s zijn ook mogelijk, afhankelijk van de tumor en de uitbreiding.

De eerste bestraling vindt ongeveer 10 dagen na uw CT-scan plaats. Dit is nodig voor het uitwerken van het bestralingsplan. Bestralingen vinden plaats op werkdagen. De behandeling duurt telkens een kwartier tot 20 minuten, maar de daadwerkelijke bestralingstijd is veel korter: tussen de 1 en 2 minuten . Radiotherapeutisch laboranten voeren de behandeling uit. In de behandelperiode heeft u regelmatig contact met de radiotherapeut.

Bijwerkingen

Of en hoeveel u last krijgt van bijwerkingen, verschilt per persoon. Huidklachten rondom de anus en eventueel de liezen, darm- en plasklachten en vermoeidheid komen het meest voor. Deze klachten worden zo goed mogelijk behandeld door de radiotherapeut of physician assistant en de doktersassistenten.

Bijwerkingen zullen aan het eind van de behandeling en kort daarna het hevigst zijn. Meestal zijn de klachten van voorbijgaande aard. Toch kan het voorkomen dat u ook op de lange termijn klachten blijft houden of juist dan pas klachten krijgt. Deze zijn over het algemeen mild en laten een goede kwaliteit van leven toe. Uw radiotherapeut of physician assistant zal u meer uitleg over de bijwerkingen geven. Is de bestraling gericht op het verlichten van uw klachten, dan zult u dit ongeveer twee weken na het einde van de behandeling merken, maar soms ook al eerder.

Na de behandeling

Tijdens de bestralingsperiode krijgt u ‒ meestal wekelijkse ‒ controleafspraken bij uw radiotherapeut of physician assistent. Hij/zij beantwoordt uw vragen, kan medicijnen of zalf voorschrijven en geeft uitleg over de controles na afloop van de bestralingsperiode.

Als u tijdens of na de behandeling behoefte hebt aan extra zorg, dan kan de radiotherapeut of physician assistant u doorverwijzen naar diverse hulpverleners binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Denk aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Al deze hulpverleners zijn zeer ervaren in het verlenen van zorg aan kankerpatiënten, zowel tijdens als na het behandelingstraject.

Fertiliteitspreservatie voor start behandeling

Deze behandeling kan schadelijke effecten voor de vruchtbaarheid geven, daarom bieden we ook de mogelijkheid voor fertiliteitspreservatie.