Radiotherapie

Radiotherapie bij longkanker

Uitwendige bestraling neemt een steeds grotere plaats in bij de behandeling van longkanker. Afhankelijk van de plek, de grootte en de uitbreiding van de tumor en uw conditie, besluiten we in multidisciplinair overleg wat voor u de beste behandeling is.

Curratief

Een behandeling kan genezend van opzet zijn. We noemen dit curatief. Soms wordt deze bestraling gecombineerd met chemotherapie. Dankzij de nieuwste technieken kunnen we de bestraling heel precies uitvoeren. Zo kan informatie over beweging van de longtumor tijdens de ademhaling meegenomen worden in het bestralingsplan. 

Palliatief

Een behandeling kan ook gericht zijn op het verlichten van uw klachten. We noemen dit palliatief.

In een eerste gesprek zal de radiotherapeut of physician assistant u uitleg geven over het behandelplan.

Verloop van de behandeling

Aanmelden bij receptie

Als u een afspraak heeft voor een bestraling, meldt u zich bij de receptiebalie van de afdeling Radiotherapie.

Gesprek ter voorbereiding

Voorafgaand aan de bestraling heeft u een gesprek met een radiotherapeut of physician assistant.

Speciale armsteun

Voor de bestraling moeten de armen langs het hoofd omhoog liggen. Hiervoor is een speciale armsteun.

Uitwendige bestraling

Radiotherapeutisch laboranten begeleiden u tijdens de bestraling en zorgen dat u precies in de goede positie ligt. Het te behandelen gebied wordt door de huid heen bestraald.

Wat gaat er gebeuren?

De grootte, typering, plaats en uitbreiding van de tumor kan bij elke patiënt verschillen. Daarom bieden wij behandeling op maat aan. Daarbij wordt rekening gehouden met uw conditie. Vaak wordt in overleg met andere specialisten bepaald wat voor u de beste behandeling is. Uw radiotherapeut of physician assistant geeft u hierover uitleg.

Voorbereiding

Na een gesprek met een radiotherapeut of physician assistant, volgen er afspraken ter voorbereiding op de bestraling.

Zo heeft u een voorlichtingsgesprek waarin onder andere veel praktische zaken aan bod komen. Ook wordt er een CT-scan gemaakt. Hierbij ligt u in de bestralingshouding, op uw rug met de armen boven het hoofd. We tekenen dan ook inktlijnen op uw lichaam en zetten een paar tatoeagepuntjes op uw huid. Dit is nodig om u in exact dezelfde houding te kunnen leggen bij de bestralingen.

Als het voor de behandeling nodig is, zullen we bij het maken van de CT-scan de beweging van de tumor registreren tijdens de ademhaling. Deze informatie wordt meegenomen in het bestralingsplan, zodat heel nauwkeurig bestraald kan worden.

 

De behandeling

De radiotherapeut of physician assistant bepaalt het aantal bestralingen. Dit ligt meestal tussen de 5 en 30 keer.

Bestralingen vinden plaats op werkdagen. De behandeling duurt telkens een kwartier, maar de daadwerkelijke bestralingstijd is veel korter: tussen de 1 en 2 minuten. Tijdens de bestraling ligt u op uw rug met de armen boven het hoofd. Door zeer verbeterde en nieuwe technieken is het mogelijk om de bestraling dagelijks aan te passen aan de ligging van het gebied dat bestraald wordt.

Het kan 6 tot 8 weken duren voordat het eindresultaat van de behandeling zichtbaar is. Is de bestraling alleen gericht op het verminderen van klachten, dan is vaak op kortere termijn al verbetering te merken. Meestal binnen 14 dagen.

Radiotherapeutisch laboranten voeren de behandeling uit. Gedurende de behandelperiode heeft u regelmatig contact met de radiotherapeut om eventuele vragen en klachten te bespreken.

Bijwerkingen

Of en hoeveel u last krijgt van bijwerkingen, verschilt per persoon. Het bestralingsgebied en de dosis die u krijgt, zijn bepalend voor het optreden van specifieke klachten.

Informatie over bijwerkingen kan het best worden gegeven bij uw eerste controle. Pas dan is duidelijk welke weefsels in meer of mindere mate in het bestralingsveld vallen. Zo kan het zijn dat u zich moe gaat voelen. Slikklachten, of klachten van het passeren van het eten in de slokdarm, zijn alleen te verwachten als een deel van de slokdarm in het bestralingsveld valt.

Soms kan het 6 tot 8 weken duren voordat het eindresultaat van de behandeling zichtbaar is. Is de bestraling gericht op het verminderen van klachten van de tumor, dan is veelal op korte termijn verbetering te verwachten. Meestal is dit binnen veertien dagen.

Bijwerkingen zullen aan het eind van de behandeling en kort daarna het hevigst zijn, waarna deze weer langzaam afnemen. In een gesprek tijdens de bestralingsperiode zal de radiotherapeut of physician assistant dit toelichten.

Nazorg

Tijdens de bestralingsperiode krijgt u ‒ meestal wekelijkse ‒ controleafspraken bij de radiotherapeut of physician assistant. Diegene beantwoordt uw vragen, kan medicijnen of zalf voorschrijven en geeft uitleg over de controles na afloop van de bestralingsperiode.

Als u tijdens of na de behandeling behoefte hebt aan extra zorg, dan kan de radiotherapeut of physician assistant u doorverwijzen naar diverse hulpverleners binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Denk aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
Al deze hulpverleners zijn zeer ervaren in het verlenen van zorg aan kankerpatiënten, zowel tijdens als na het behandelingstraject.