Stamceltransplantatie

Onder bepaalde omstandigheden wordt aan patiënten een zeer hoge dosis chemotherapie gegeven gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. 

Het doel van deze behandeling is om met deze zeer hoge dosis chemotherapie de kans op genezing of het zeer langdurig wegblijven van de kanker te vergroten. Omdat de aanmaak van bloedlichaampjes na deze hoge dosis chemotherapie sterk onderdrukt is, worden stamcellen van de patiënt zelf gebruikt om de behandeling te ondersteunen.

Sabine Linn
De kans is groot dat deze experimentele behandeling uiteindelijk voorgoed tot het basispakket wordt toegelaten omdat verschillende terugkijkende studies een positief resultaat laten zien.
Prof. dr. Sabine Linn Internist-oncoloog

Wat is een autologe stamceltransplantatie?

Bij een autologe stamceltransplantatie wordt vooraf aan de behandeling bloedstamcellen uit het bloed ‘geoogst’ middels een leukaferese-procedure. Deze bloedstamcellen worden tijdelijk ingevroren. Nadat de patiënt een zeer hoge gedoseerde chemotherapie heeft gekregen worden de stamcellen ontdooid en weer teruggegeven aan de patiënt. De terug gegeven stamcellen zorgen voor beenmergherstel na de hoog gedoseerde chemotherapie. Hierdoor heeft uw beenmerg de tijd te herstellen en is de periode van minimale aanmaak van bloedcellen zo kort mogelijk. Deze behandeling wordt perifere stamceltransplantatie (PSCT) genoemd.

Bij de perifere stamceltransplantatie wordt in het Antoni van Leeuwenhoek gebruik gemaakt van de stamcellen van de patiënt zelf (autoloog) en niet van een donor (allogeen). 

Hoe worden stamcellen verkregen?

Bij een stamceltransplantatie worden de stamcellen van de patiënt voorafgaand aan de dosis chemotherapie verzameld middels een leukaferese procedure. Tijdens deze procedure wordt de patiënt met een katheter in de ader aan een leukaferese-apparaat gekoppeld. Dit is een speciaal centrifuge-apparaat. Via het ene uiteinde van de katheter wordt het bloed naar het apparaat geleid, via het andere uiteinde krijgt u bloed terug.

Het leukaferese-apparaat scheidt op grond van soortelijk gewicht stamcellen van de rest van het bloed. De geoogste stamcellen worden ingevroren en na de zeer hoge dosis chemotherapie weer toegediend.

Bij welke tumorsoorten?

Deze intensieve behandeling van autologe stamceltransplantatie kan toegepast worden (in studieverband);

  • bij terugkeer van zaadbalkanker na eerdere behandeling met chemotherapie en
  • bij borstkanker onder specifieke voorwaarden. Meer informatie hierover vind u op deze pagina: Borstkanker: SUBITO studie.

In gezamenlijk overleg van medisch specialisten en andere behandelaars wordt bekeken wie voor de studies in aanmerking komen. Uiteraard bent u degene die uiteindelijk beslist of u mee wilt en kunt doen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over stamceltransplantatie verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder 'perifere stamceltransplantatie' en overige informatie die via uw specialist of verpleegkundige kunt vragen.