Stamceltransplantatie

Autologe stamceltransplantatie

Onder bepaalde omstandigheden wordt aan patiënten een zeer hoge dosis chemotherapie gegeven gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. Het doel van deze behandeling is om met deze zeer hoge dosis chemotherapie de kans op genezing of het zeer langdurig wegblijven van de kanker te vergroten. Omdat de aanmaak van bloedlichaampjes na deze hoge dosis chemotherapie sterk onderdrukt is, worden stamcellen van de patiënt zelf gebruikt om de behandeling te ondersteunen.

Leukaferese

Bij een stamceltransplantatie worden de stamcellen van de patiënt voorafgaand aan de dosis chemotherapie verzameld via een katheter die in een ader is ingebracht en tijdelijk ingevroren. Dit noemt men het oogsten van stamcellen of leukaferese. Na de hoge dosis chemotherapie worden dezelfde stamcellen na ontdooiing via een infuus weer teruggegeven in de bloedbaan van de patiënt. Deze stamcellen gaan uitgroeien tot normale bloedlichaampjes in het beenmerg en zorgen voor sneller herstel van het aantal bloedlichaampjes.

Bij welke kankersoorten mogelijk

Deze intensieve behandeling van autologe stamceltransplantatie kan toegepast worden bij terugkeer na eerdere chemotherapie van bepaalde vormen van lymfeklierkanker, bij het multipel myeloom, terugkeer van zaadbalkanker na eerdere behandeling met chemotherapie en bij borstkanker onder specifieke voorwaarden in studieverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over autologe stamceltransplantatie verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder perifere stamceltransplantatie en overige informatie over dit onderwerp die u via uw arts of verpleegkundige kunt vragen.

Allogene stamceltransplantatie

Naast een autologe stamceltransplantatie kan ook een allogene stamceltransplantatie toegepast worden. In dat geval krijgt de patiënt na een voorbehandeling stamcellen van een identieke donor toegediend. Deze vorm van behandeling vindt in ons ziekenhuis niet plaats, maar in universiteitsziekenhuizen.

Bij welke kankersoorten mogelijk 

Allogene stamceltransplantaties worden onder bepaalde voorwaarden toegepast bij onder andere acute leukemie, multiple myeloom en bepaalde vormen van lymfeklierkanker.

Fertiliteitspreservatie voor start behandeling

Deze behandeling kan schadelijke effecten voor de vruchtbaarheid geven, om deze reden bieden we ook fertiliteitspreservatie.