10,6 miljoen euro KWF-subsidie voor kankeronderzoek Antoni van Leeuwenhoek

17 dec. 2019 15:37

KWF Kankerbestrijding heeft vandaag 13 subsidies toegekend aan onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek (zie onderstaand overzicht). Met ruim 10 miljoen euro kunnen zij nu onderzoek gaan doen naar onder meer augmented reality in de operatiekamer, DNA-reparatie en de behandeling van patiënten die na baarmoederhalskanker zwanger willen worden.

Augmented reality in de operatiekamer

Voor chirurgen is het tijdens een operatie niet altijd volledig zichtbaar welk weefsel kwaadaardig is. Om tumoren nog preciezer te kunnen verwijderen krijgt chirurg Theo Ruers ruim 500.000 euro om beelden die al vóór de operatie van de tumor zijn gemaakt, toe te voegen aan de live beelden op de operatiemonitor. Dit heet augmented reality. Als de ontwikkelingsfase goed verloopt, zal dit in het laatste jaar van zijn onderzoek worden ingezet bij darmkankerpatiënten met leveruitzaaiingen.

DNA gaat continu kapot

Veel fundamenteler van aard is het onderzoek van Jacqueline Jacobs naar DNA-reparatie, waarvoor ze ruim 640.000 euro krijgt. Het DNA in lichaamscellen gaat continu kapot en wordt ook weer gerepareerd. Als die reparatie misgaat, kan een cel een kankercel worden. “We begrijpen nog onvoldoende hoe die reparatie geregeld wordt”, zegt Jacobs. Dat gaat ze dus uitzoeken. “Dit soort fundamenteel onderzoek is essentieel om DNA-reparatie, en dus kanker, beter te kunnen begrijpen en op basis daarvan betere diagnostiek en behandeling te ontwikkelen.”

Zwanger worden na baarmoederhalskanker

Gynaecoloog Nienke van Trommel kreeg van KWF bijna 400.000 euro voor een onderzoek naar de behandeling van baarmoederhalskanker. Door chemotherapie voorafgaand aan de operatie te geven, kan er een minder uitgebreide operatie gedaan worden waardoor de baarmoedermond beter gespaard blijft. Hiermee wil ze de kans vergroten dat patiënten met een kinderwens zwanger kunnen worden en hun zwangerschap kunnen voldragen. Van Trommel: “We hopen dat deze nieuwe behandeling vrouwen een even grote kans op overleving geeft als een operatie zonder voorafgaande chemotherapie, en dat de kans op het krijgen van een kind toeneemt.”

Bloedtest eierstokkanker

Gynaecologisch oncoloog Christianne Lok gaat een onderzoek leiden (ruim 700.000 euro) om een bloedtest te ontwikkelen die goedaardige en kwaadaardige eierstoktumoren van elkaar onderscheidt, en daarmee onnodige operaties voorkomt.

Radiotherapeut Astrid Scholten gaat met een subsidie van ruim 800.000 euro een vergelijkende patiëntenstudie doen om uit te zoeken of gedeeltelijke bestraling van de borst vóór de operatie een beter cosmetisch resultaat geeft dan gedeeltelijke bestraling ná de operatie.

Overzicht subsidieaanvragen Antoni van Leeuwenhoek die zijn gehonoreerd door KWF

 

Onderzoeksprojecten

Projectleider

 Bedrag

Onthullen van nieuwe manieren waarop de verwijdering van ubiquitine(-achtige) modificaties DNA-reparatie reguleert.

Jacqueline Jacobs

 €       641.557

Diffuus grootcellig B-cellymfoom: induceren van verwarring in de lymfoomcellen als een nieuwe manier om celdood te veroorzaken.

Heinz Jacobs

 €       680.397

Verbetering van de chirurgie bij kanker door de introductie van augmented reality tijdens operatie.

Theo Ruers

 €       506.414

Voorspelmodellen voor late neveneffecten van behandeling bij patiënten met Hodgkin lymfoom: ondersteuning van de primaire behandelingskeuze voor nieuwe patiënten en van nazorg voor overlevenden.

Floor van Leeuwen

 €       619.246

INTERACTIE van bestraling met doelgerichte antikankermedicijnen of immunotherapie.

Monique de Jong

 €       495.196

OVI-DETECT: Detectie van genetisch materiaal in bloed voor beter onderscheid tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren van de eierstok.

Christianne Lok

 €       733.534

Hoe is het mogelijk dat cohesin het DNA op zoveel manieren reguleert?

Benjamin Rowland

 €       601.637

Beter behouden vruchtbaarheid voor vrouwen met baarmoederhalskanker met behulp van chemotherapie en minder radicale chirurgie (CONTESSA/NEOCON-F).

Nienke van Trommel

 €       393.398

Gerandomiseerd fase-III-onderzoek naar het moment van partiële borstbestraling bij patiënten met borstkanker; preoperatieve versus postoperatieve bestraling (PAPBI-2).

Astrid Scholten

 €       803.430

Een onderzoek naar verstoring van het circadiane ritme en het risico op hormoongerelateerde kanker; prospectieve cohortstudie onder 59,947 verpleegkundigen.

Matti Rookus

 €       588.529

     

Young Investigator Grant

   

Ontwikkeling van een translationeel platform van primaire wekedelensarcomen cellijnen en organoids als predictiemodel voor therapierespons op systemische en locoregionale therapie.

Winan van Houdt

 €       510.716

     

Infrastructurele initiatieven

   

ScreeninC: een nationale infrastructuur voor genetische modificatie en functionele genetische screens.

Roderick Beijersbergen

 €    2.275.668

Nationale infrastructuur voor integratie van onderzoek en zorg voor Nederlandse vrouwen met familiair risico op borstkanker.

Matti Rookus

 €    1.779.418

   

 

     

Onderzoeksprojecten

In projectteam

 

DNA-onderzoek van borstkankergenen bij mannen met uitgezaaide prostaatkanker om familieleden met verhoogd risico op kanker op te sporen.

Eveline Bleiker

 €       607.471

Evaluatie en verbetering van de multidisciplinaire behandeling van het laaggelegen endeldarmcarcinoom in Nederland.

Corrie Marijnen

 €       835.045