EUSOBI beveelt MRI-screening aan bij vrouwen met extreem dichte borstweefsel

10 mrt. 2022 16:00

De European Society of Breast Imaging (EUSOBI) heeft dinsdag 8 maart 2020 haar nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor de screening van vrouwen met extreem dicht borstweefsel. In deze aanbeveling stapt de EUSOBI af van de one-size-fits all benadering van tweejaarlijkse mammografie die momenteel door de meeste Europese screeningorganisaties wordt gehanteerd en pleit zij voor screeningprogramma's op maat die rekening houden met de kenmerken en persoonlijke wensen van individuele vrouwen.

Vrouwen met extreem dicht borstweefsel hebben ongeveer twee keer meer kans om borstkanker te ontwikkelen dan de gemiddelde vrouw. Tegelijkertijd vermindert de gevoeligheid van mammografie omdat kankers worden gemaskeerd door overmatig borstweefsel. Na zorgvuldige overweging van het onderzoeksmateriaal, met name de resultaten van de Nederlandse DENSE-studie, beveelt EUSOBI nu aan vrouwen met extreem dicht borstweefsel MR-screening van de borst aan te bieden. Bij deze vrouwen kan MRI-screening de sterfte aan borstkanker verminderen.

"We weten al heel lang dat de prestaties van mammografiescreening bij vrouwen met extreem dichte borsten niet erg goed zijn", zegt prof. Fiona Gilbert, afdelingshoofd radiologie in Cambridge en de huidige voorzitter van EUSOBI. "We hadden echter niets beters te bieden. De recente MRI-screeningstrials hebben daar een enorme verandering in gebracht."

De nieuwe aanbeveling heeft verstrekkende gevolgen voor alle vrouwen, omdat ze impliceert dat ze bij screening geïnformeerd moeten worden over hun borstdichtheid. EUSOBI roept alle screeningorganisaties op vrouwen deze informatie te verstrekken. In de aanbeveling wordt ook erkend dat er duidelijke nadelen verbonden zijn aan borstkankerscreening, en worden borstradiologen opgeroepen vrouwen op passende wijze te informeren.

"Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen of en hoe ze gescreend willen worden. Dit houdt enerzijds in dat we vrouwen alle methoden moeten aanbieden - met inbegrip van MRI van de borst - die bewezen doeltreffend zijn, terwijl we het hen anderzijds nooit mogen kwalijk nemen wanneer zij kiezen voor minder doeltreffende methoden of zelfs helemaal geen screening", zegt Ritse Mann, borstkankerradioloog in het Antoni van Leeuwenhoek en Radboudumc, voorzitter van het wetenschappelijk comité van EUSOBI en eerste auteur van de nieuwe aanbeveling. “Zeker in Nederland hebben wij een morele verplichting om vrouwen goed te informeren en deze opties te bieden. De belangrijkste data zijn door ons gegenereerd en die zijn eenduidig. We doen dit nu niet goed, maar in samenwerking met VWS en het RIVM zijn we druk bezig om dit wel mogelijk te maken. Of vrouwen gebruik willen maken van het aanbod van MRI-screening is uiteraard aan hen.”

EUSOBI erkent dat het tijd kan kosten voordat de nieuwe aanbevelingen worden uitgevoerd, en dat de mate van uitvoering afhangt van de middelen die lokaal beschikbaar zijn.

De volledige aanbeveling is hier te vinden.