Kunst in het AVL

‘Prettig voor de ogen’ is het motto van de kunstcommissie van het AVL. Hiermee wil de commissie aangeven dat de kunst die wordt tentoongesteld een tegenwicht geeft aan de minder fijne kanten die voor de meeste patiënten en bezoekers nu eenmaal verbonden zijn aan een bezoek aan het AVL. Kunst biedt de mogelijkheid voor een blik naar buiten. Dit stelt eisen aan de kunstwerken die tentoongesteld worden. Aangenaam, open en geen associatie met de ziekte kanker, zonder dat de werken oppervlakkig worden of aan kwaliteit inboeten. Ook voor medewerkers is kunst een rustpunt of afleiding van de dagelijkse werkzaamheden.

In de visie van het Antoni van Leeuwenhoek is kunst een onderdeel van de doelstelling die het ziekenhuis wil uitdragen. De kwaliteit van leven staat in een patiëntgericht ziekenhuis als het AVL, centraal. Kunst geeft het ziekenhuis een vriendelijke en welkome uitstraling waardoor patiënten en ook de werknemers zich op hun gemak voelen. Het gebouw en de ruimtes krijgen een eigen identiteit en worden daarmee herkenbaar.

Een groot deel van de kunstcollectie is tentoongesteld in het publiek toegankelijke deel van het gebouw. Een ander deel van de collectie hangt op semipubliek toegankelijke locaties, zoals bij het auditorium en personeelsrestaurant Tiffany’s en binnen organisatieonderdelen die alleen voor medewerkers toegankelijk zijn.

Bekijk hieronder een selectie uit de kunstcollectie

Maria Roosen Regenboog Ruimtotaal
Claudy Jongstra Spring Of Light 2 T
Claudy Jongstra Werk Glazen Zaal CU
Kunstwerk Levenslied
Jenny Ymker Landscape In White T
Theo Van Den Boogaard Antoni's Orkest RT (2)
Larry Horowitz Sawgrass And Trees T
Michiel Hogenboom Wehn The Sunhits The Sky RT
Patrick Jacobs Dandelion Fields CU
Jan Pater Aurora RT
Barbara Broekman Oriental Woman T
Jeroen Henneman Portret P Borst Totaal Fontaal
Marthe Roling Blauwe Wandreliëfs RT
Rem Postuma Untiteld T (+)
Arjan Van Helmond Neutral Zone #4 (Silver) T
James Becekt CU
Katrin Korfmann Ballet Rehearsel Number Five T
Marjan Jaspers My Favorite Place T
Karien Van Assendelft Secret Garden RT
Albert Westing Kamp T
Nienke Deinema Een Zwevend Moment T
Danilelle van Ark - Deer
Thomas Elshuis T (1)
Guillaume Leroy 5.
Ribbon Hjhazel Ling CU
Monique Hagedorn 6
Jan Tervoort T

De kunstcommissie bestaat uit de volgende leden

  • Edith Gommers – voorzitter kunstcommissie, directeur Zorg & Bedrijfsvoeringmanager Apotheek & Wetenschappelijke Administratie
  • Esther Vossen - kunstadviseur  
  • Bernadette Straetmans – secretaris, management assistent MOD
  • Caroline van Alphen - stichting Patiëntenzorg
  • Gerrit Boerstra - anesthesie medewerker OK & OCB
  • Annegien Broeks – wetenschappelijk onderzoeker, cluster Research
  • Sabrine Hemmes - anesthesioloog
  • Meyke Mulder – diëtist CKvL
  • Wieke Verbeek – MDL-arts

De Kunstcommissie komt elke twee maanden bij elkaar en besluit gezamenlijk over nieuwe aankopen voor de collectie. Regelmatig ontvangen we kunstwerken in bruikleen van andere bedrijfscollecties. De AVL Kunstcommissie is lid van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland.

Wilt u meer weten over de kunstcollectie van het AVL? Neem dan contact op via kunstcommissie@nki.nl of Esther Vossen, kunstadviseur e.vossen@nki.nl