Revalidatie voor hoofd-halskankerpatiënten

Dankzij wetenschappelijk onderzoek worden de behandelingen steeds effectiever en leven er steeds meer mensen langer met kanker. Om patiënten te begeleiden met hun revalidatie na hoofd-halskanker heeft het Antoni van Leeuwenhoek in 2010 in nauwe samenwerking met revalidatieartsen van Reade (Centrum voor reumatologie en revalidatie) een geïntegreerd revalidatieprogramma deze patiënten ontwikkeld. Dit programma is erkend als multidisciplinair revalidatieprogramma, wat betekent dat het binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering valt en de kosten vergoed worden.

Het revalidatieprogramma

Een behandeling in het hoofd-halsgebied kan consequenties hebben voor uw dagelijks functioneren. Het revalidatieprogramma is erop gericht deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken en te zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Afhankelijk van de aard van de aandoening en/of de daarvoor geplande behandeling kan het programma zowel vóór, tijdens, als na de medische behandeling starten.

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt u hierin bijgestaan door een multidisciplinair team dat op basis van wetenschappelijk onderzoek verschillende behandelmodules heeft opgesteld. Dit multidisciplinaire team van specialisten zorgt voor een professionele begeleiding tijdens de revalidatie. De duur, samenstelling en frequentie van het revalidatieprogramma is afhankelijk van de gestelde doelen. Modules kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Criteria

Er is een aantal criteria waaraan u moet voldoen om het programma te kunnen volgen. Uw arts zal u zo nodig verwijzen, maar u kunt aan uw arts of verpleegkundige ook zelf om een verwijzing vragen. U kunt zich ook zelf aanmelden via het secretariaat van het Hoofd-halskankercentrum via 020 - 512 9111.

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt er contact met u opgenomen om uw persoonlijke situatie en revalidatiebehoeften in kaart te brengen. Indien nodig zal een afspraak met de revalidatiearts en/of hoofd-halschirurg/oncoloog gemaakt worden, waarbij uw persoonlijke revalidatie programma zal worden samengesteld en gestart.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen