Dagbehandeling

Dagbehandeling Ruim WEB Layout
123

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling staan we klaar voor alle patiënten waarvoor een opname van maximaal één dag nodig is. De oncologische behandelingen die op onze dagbehandeling plaatsvinden kunnen bestaan uit het toedienen van medicatie in de vorm van chemotherapie en/of immuuntherapie per infuus of injectie. Daarnaast wordt het toedienen van bloedtransfusies, puncties, en het doorspuiten of verzorgen van uw port-a-cath of picc katheter op de dagbehandeling verzorgd.

De behandelingen die op onze dagbehandeling plaatsvinden worden door gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen verricht.

  • Per dag behandelen we 120 tot 140 patiënten.  
  • De afdeling bevindt zich op de 1e etage.
  • De dagbehandeling is open van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur.
  • Het telefonisch verpleegkundig spreekuur is op werkdagen van 8:00 tot 9:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur.
  • De planning dagbehandeling is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
  • Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het plannen van de afspraken op de Dagbehandeling.

De duur en toediening van de behandeling hangt af van de kuur die u gaat krijgen. Hierover krijgt u vooraf informatie op het verpleegkundig spreekuur.

In de onderstaande film vindt u meer informatie over uw verblijf op dagbehandeling.

videostill dagbehandeling

Eerste keer op de Dagbehandeling

Wat staat je te wachten als je voor de eerste keer voor een chemokuur komt op de dagbehandeling van het Antoni van Leeuwenhoek? Bekijk onze voorlichtingsfilm.
Foto Mijnavl

Relevante informatie