Plastische chirurgie

De afdeling plastische chirurgie in het Antoni van Leeuwenhoek houdt zich bezig met de verschillende vormen van kanker waarbij naast het verwijderen van de tumor een reconstructie nodig is.

Hierbij gaat het onder andere om borstkanker, huidkanker, weke delen tumoren, urologische tumoren en gynaecologische tumoren.
Er wordt dan vaak met de verschillende specialisten samen geopereerd.
U kunt alleen op de afdeling Plastische chirurgie worden behandeld als u bent doorverwezen door andere specialismen binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Ons team