Ablatie bij nierkanker

Bij kleine niertumoren is de behandeling met interventieradiologie een mogelijkheid waarbij de tumorcellen sterk verhit of bevroren worden. Dit wordt ook wel thermale/warmte ablatie genoemd. Om de behandeling uit te voeren, prikt de interventieradioloog met behulp van beelden van een echo of CT-scan een naald in de tumor. Dit gaat via een klein prikgaatje in de huid.

Een ablatie kan worden gedaan bij tumoren die niet operatief verwijderd kunnen worden. Ook kan deze behandeling worden toegepast wanneer de medisch specialist het belangrijk vindt om de nier te behouden. Of wanneer er nog andere aandoeningen spelen, zoals een hart- of longkwaal waardoor opereren riskant kan zijn.

Tumor verhitten

Bij radiofrequente ablatie (RFA) en microwave ablatie (MWA) wordt de tumor vernietigd met hitte. RFA maakt gebruik van de energie van radiogolven, MWA maakt gebruik van microgolven. Bij MWA worden sneller hogere temperaturen bereikt dan bij RFA. Welke methode wordt toegepast, hangt af van de locatie van de tumor en de voorkeur van de behandelaar.

Tumor bevriezen

Bij cryoablatie gaan de tumorcellen dood door bevriezing. Daarna ruimt het lichaam zelf de afgestorven cellen op. Deze behandeling is te vergelijken met het aanstippen van wratten.

Narcose en/of plaatselijke verdoving

U krijgt een ruggenprik om u plaatselijk te verdoven en kan in slaap worden gebracht met een slaapmiddel. Het voordeel van plaatselijke verdoving is dat de pijnstillers na afloop beter kunnen worden afgestemd. Als u liever onder algehele narcose gaat, kan dat ook.

Mogelijke complicaties

Tijdens de behandeling
Problemen die zich kunnen voordoen tijdens de behandeling zijn bloedplassen bij een nier-RFA. Deze problemen hoeven meestal niet behandeld te worden.

Na de behandeling
De meest voorkomende en ingrijpende complicaties van een ablatie zijn:

  • stoornis van de nierfunctie
  • nabloeding
  • infectie
  • abces onder het middenrif 
  • abcesvorming van de nier
  • koorts

Deze verschijnselen verdwijnen vanzelf na 1 of 2 weken.