MR Linac 02 beeldgestuurd
123

Beeldgestuurde therapie

Het uitvoeren van een behandelplan met behulp van beeldtechnieken noemen we beeldgestuurde therapie. Het gebruik van beeldvormende technieken heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de behandeling van kankerpatiënten, zowel binnen de radiotherapie, de chirurgie en de interventieradiologie. Beelden worden steeds​ sneller en scherper waardoor tumoren in de operatiekamer of bestralingsruimte nauwkeuriger en real time zijn te volgen. Het Antoni van Leeuwenhoek speelt nationaal en internationaal een leidende rol in het ontwikkelen en gebruiken van deze nieuwste technieken. Onze ambitie is om in de toekomst de tumor en zijn omgeving gedurende de hele behandeling in plaats, tijd en functie te volgen, de behandeling daar continu op aan te passen en te controleren of alle kwaadaardige cellen zijn verwijderd.

Behandeling

Met CT, MRI en PET kunnen we een driedimensionaal beeld krijgen van de anatomie van de patiënt. Hiermee bepalen we waar de tumor precies zit, wat de afmeting is, welke biologische kenmerken er zijn en ook wat er in de nabije omgeving van de tumor zit. Een behandeling die voor een groot deel wordt uitgevoerd met beeldsturing, is radiotherapie. Afhankelijk van de soort, de locatie en het stadium van de tumor, kan deze behandeling variëren van 1 tot 7 weken. Om de bestraling elke dag op de juiste plek te geven, worden er regelmatig nieuwe plaatjes van de patiënt gemaakt. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de afgelopen 25 jaar veel onderzoek gericht op de beeldsturing van radiotherapie. We beschikken over de nieuwste apparatuur, en de meest moderne behandelingen.

Operatiekamer van de toekomst

In 2015 richtte het Antoni van Leeuwenhoek de operatiekamer van de toekomst in. Een speciale operatiekamer, waar volgens de laatste technieken geopereerd kan worden. Met speciale in-huis ontwikkeld 3D-navigatietechnologie is de precieze locatie van een tumor te bepalen. Dit heeft als voordeel dat moeilijk te traceren tumoren makkelijker en preciezer gevonden worden. Daarnaast kunnen tumoren die in de nabijheid van belangrijke bloedvaten of zenuwen liggen, met zo min mogelijk risico op schade aan omliggend weefsel verwijderd worden. Inmiddels is de 3D- navigatietechnologie verder doorontwikkeld door gebruik te maken van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van software in combinatie met een mobiele C-arm of ultrasound apparatuur. Hierdoor is de technologie nu beschikbaar op alle operatie kamers bij een aantal specifieke ingrepen in het Antoni van Leeuwenhoek.

Toekomstverwachting

Het Antoni van Leeuwenhoek ziet het als taak om deze navigatietechnologie verder te ontwikkelen en te implementeren. Er wordt gewerkt aan slimme chirurgische instrumenten, die door middel van lichtgolven gezond weefsel van tumorweefsel weten te onderscheiden. Daarnaast wordt er technologie ontwikkeld die kan zien of al het tumorweefsel is verwijderd. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om in de toekomst in één operatie te navigeren naar de tumor, deze af te bakenen en te verwijderen en te controleren of alle kwaadaardige cellen zijn verwijderd. Dit verwachten wij in de komende jaren te realiseren.