123

Lutetium-PSMA Therapie

Sommige patiënten met uitgezaaid prostaatkanker in de botten en op andere plekken in het lichaam kunnen een behandeling met Lutetium-177-PSMA  krijgen. Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met uitgezaaid prostaatkanker voor wie geen andere werkzame behandeling meer mogelijk is, die nog in goede conditie zijn en waarbij de tumoren het PSMA-kenmerk hebben.

Onderzoek heeft laten zien dat de behandeling hoopvol is: patiënten die deze Lutetium-PSMA therapie krijgen, leven gemiddeld langer en houden ook een betere kwaliteit van leven ten opzichte van patiënten die deze behandeling niet krijgen. De behandeling is doorgaans goed te verdragen zonder veel bijwerkingen.

Hoe werkt lutetium-PSMA bij prostaatkanker?

Lutetium-177 is een radioactieve stof. Radioactieve stoffen kunnen door straling kankercellen vernietigen of de groei remmen. Het lutetium-177 is gekoppeld aan PSMA. PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Antigeen. Dit is een klein molecuul dat zich bindt aan de prostaatkankercellen in het lichaam. Door het toedienen van Lutetium-177-PSMA bij een patiënt met prostaatkanker is het mogelijk om tumoren met precisie te bestralen zonder veel gezond weefsel aan te tasten.

Wie komt in aanmerking voor Lutetium-PSMA Therapie?

Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met uitgezaaid prostaatkanker voor wie geen andere werkzame behandeling meer mogelijk is, die nog in goede conditie zijn en waarbij de tumoren het PSMA-kenmerk hebben. Zowel patiënten die onder behandeling zijn in het AVL als patiënten uit andere ziekenhuizen die speciaal voor deze behandeling worden doorverwezen, komen voor deze Lutetium-PSMA therapie in aanmerking.  De Lutetium-PSMA therapie wordt vergoed. Het bijzondere van het AVL is dat voor deze nieuwe behandeling een multidisciplinair team is opgericht om alle patiënten die voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen te bespreken. Op deze manier streven wij naar de beste zorg voor onze patiënten.

Aanvullende onderzoeken en polikliniek

Om te bepalen of Lutetium-PSMA therapie een geschikte en veilige behandeling voor u is, doen wij eerst een aantal onderzoeken. Op basis van onder andere uw conditie en bloedwaarden kan de behandelend specialist zien of de Lutetium-PSMA behandeling voor u mogelijk is. Ook onderzoeken wij of er voldoende PSMA aanwezig is op de kankercellen met behulp van een PSMA PET/CT-scan. Tevens wordt er een CT-scan gemaakt. Voorafgaande aan de behandeling komt u op gesprek op de polikliniek Nucleaire Geneeskunde waar de onderzoeksresultaten met u besproken worden en aan u wordt uitgelegd wat de therapie precies in houdt.

Voorbereiding op de behandeling

U hoeft zich thuis niet voor te bereiden voor de Lutetium-PSMA behandeling. U mag in de dagen voor de behandeling normaal eten en drinken. Tijdens de behandeling kunt u alle andere medicijnen gewoon blijven gebruiken.

Het is wel belangrijk dat u bent hersteld van eerdere zware behandelingen. U mag daarom in de zes weken voor deze behandeling geen chemotherapie gehad hebben, en ook geen uitgebreide bestraling (radiotherapie) op een groot deel van uw lichaam. Een gerichte bestraling op één of enkele pijnlijke botten in de zes weken voorafgaand aan de behandeling is geen bezwaar.

De behandeling

Patiënten die in aanmerking komen voor Lutetium-PSMA behandeling worden behandeld op de verpleegafdeling Nucleaire Geneeskunde (6B) van het Antoni van Leeuwenhoek. Dit betreft een dagbehandeling. De meeste mensen krijgen viermaal een injectie Lutetium-PSMA toegediend. Eerst krijgt u tweemaal een injectie met een tussentijd van 2 weken. Als de tumor reageert, krijgt u enkele maanden later nog tweemaal een injectie Lutetium-PSMA met een tussentijd van 2 weken.

Op de dag van de behandeling start u met een gesprek met de verpleegkundige. Daarna krijgt u een infuus in uw arm. De toediening van het Lutetium-PSMA gebeurt via dit infuus en duurt enkele minuten.

Na de toediening verblijft u ten minste 6 uur op de verpleegafdeling in een afgeschermde ‘stralingskamer’. Het infuus wordt verwijderd als u zich goed voelt. Na elke behandeling worden scans gemaakt om de opname van het Lutetium-PSMA in de uitzaaiingen en in de rest van uw lichaam te onderzoeken.

Straling en leefregels

In de dagen na de behandeling moet u rekening houden met de straling die in het lichaam wordt afgegeven door het Lutetium-177. U moet dan afstand houden van andere mensen, vooral van kinderen en zwangere vrouwen.

Het Lutetium-177 verlaat het lichaam vooral via de urine. Daarom moet u enkele dagen na de behandeling rekening houden met extra hygiënemaatregelen. Uw behandelend specialist zal deze eenvoudige maatregelen met u doornemen. U krijgt deze ‘leefregels’ voor uw behandeling ook thuisgestuurd.

Bijwerkingen en gevolgen

In vergelijking met andere, niet-radioactieve behandelingen heeft de behandeling met Lutetium-PSMA weinig bijwerkingen.

Na het toedienen van het Lutetium-PSMA krijgen sommige mensen wel tijdelijke bijwerkingen, zoals ziek voelen, misselijkheid en/of braken. U krijgt preventief medicijnen voor de misselijkheid. Deze bijwerkingen trekken meestal snel weg. Ook kunt u tijdelijk iets meer pijn in de botten hebben. Daarnaast werken uw speekselklieren misschien even minder goed waardoor u minder proeft en een droge mond hebt.

Iedereen reageert anders op de behandeling, waardoor niet precies te voorspellen is of u bijwerkingen krijgt, en welke dat precies zullen zijn.

Na de behandeling

In de weken na de behandeling kan het aantal witte bloedcellen, bloedplaatjes en het hemoglobinegehalte van het bloed (tijdelijk) dalen. Normaal gesproken merkt u daar weinig van.

Tussen de behandelingen door komt u op de polikliniek van uw behandelend specialist en de nucleair geneeskundige. Daar zullen de bloedwaarden regelmatig gecontroleerd worden. Zo kunnen wij bepalen hoe het verdere verloop van de behandeling zal zijn.

Na de laatste behandeling worden scans en bloedonderzoek gedaan om het effect van de behandeling vast te stellen. De resultaten van deze onderzoeken worden poliklinisch met u besproken door uw behandelend arts.