Radiotherapie Mamma Nieuwe Foto 2023
123

Radiotherapie bij borstkanker

Radiotherapie bij borstkanker wordt in de meeste gevallen gegeven na een operatie. Mogelijk bevinden er zich nog tumorcellen in de borst(wand) of lymfeklieren, ook als de chirurg de tumor heeft verwijderd. Door dit gebied te bestralen is de kans dat er opnieuw tumorcellen gaan groeien aanzienlijk kleiner. Dit is ook het geval als u geopereerd bent bij een voorstadium van borstkanker. 

Radioterapie Animatie Stil

Radiotherapie: hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u meer weten over radiotherapie? Hoe gaat het in zijn werk en kunt u last krijgen van bijwerkingen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:

Breathhold-techniek

Wordt de linkerborst(wand) bestraald, dan wordt u bestraald met de breathhold-techniek. Hierbij houdt u de diepe inademing vast op het moment van de bestraling. Door de lucht in de longen wordt het hart naar achteren gedrukt. Het hart komt zo verder van de borst(wand) te liggen en daarmee verder verwijderd van het bestralingsgebied. De breathhold-techniek wordt van tevoren geoefend.

radiotherapie nieuw

Uitleg breathhold-behandeling

Wanneer de linkerborst(wand) wordt bestraald wordt, zal de breathhold-techniek gebruikt worden. Bekijk de video voor meer uitleg over deze techniek.
Oefenen Breathhold

Oefenvideo breathhold-techniek

Deze video geeft informatie over het oefenen van de breathhold-techniek die gebruikt wordt bij een bestraling van borstkanker in de linkerborst(wand).

Onze werkwijze

De nieuwste technieken en moderne apparatuur

Op de afdeling Radiotherapie worden veel nieuwe technieken ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur. Dat geldt zowel voor beeldvormend onderzoek als de voorbereiding op de bestraling en de bestraling zelf. Hierdoor kunnen wij u de meest effectieve behandeling geven, met zo min mogelijk belasting van gezond weefsel.

Gesprek met uw radiotherapeut of Physician Assistant

Tijdens een afspraak met uw radiotherapeut of Physician Assistant wordt uitgebreid gesproken over de best passende behandeling voor u. Het doel van de behandeling, de verwachte uitkomst, de voorbereiding, de uitvoering en de eventuele bijwerkingen komen in dit gesprek aan bod.

Multidisciplinair overleg

In een overleg met specialisten van verschillende disciplines (bijvoorbeeld internisten, chirurgen en radiotherapeuten) wordt aan de hand van de uitslagen en uw medische gegevens besproken welke behandeling voor u het beste is. Deze zal uw radiotherapeut met u bespreken. 

Onderzoek

Wij voeren veel onderzoek uit naar nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van de bestraling. Is er een onderzoek waar u aan mee zou kunnen doen, dan zal uw radiotherapeut u hier voor vragen. U krijgt dan alle informatie waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Meedoen is uiteraard geheel vrijblijvend. Besluit u niet mee te doen, dan wordt u behandeld volgens de laatste inzichten.

Meer informatie

Voorbereiding

Ter voorbereiding wordt altijd een CT-scan gemaakt in de bestralingshouding. U ligt hierbij op uw rug met uw armen in steunen boven uw hoofd. Uit een kastje in de ruimte van de CT-scanner komen laserlijnen die zich projecteren op uw lichaam. Op de kruispunten van deze lijnen worden vier tatoeagepuntjes ter grootte van een sproetje aangebracht. Hiermee kunnen wij uw houding terugvinden als u voor de bestralingen komt.

In een voorlichtingsgesprek komen vooral praktische zaken over uw behandeling aan bod. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Het bestralingsplan

Op de afbeeldingen van de CT-scan wordt het bestralingsgebied ingetekend door uw radiotherapeut. Met speciale computerprogramma’s wordt berekend wat de meest optimale opzet van de bestralingsbundels is. Dit wordt een bestralingsplan genoemd. Hierbij is het belangrijk dat het te bestralen gebied de juiste dosis straling ontvangt en dat de omliggende gezonde weefsels zo weinig mogelijk worden belast.

De bestraling

Radiotherapeutisch laboranten zorgen ervoor dat u goed op de bestralingstafel komt te liggen. Laserlijnen schijnen op uw lichaam en moeten samenvallen met de tatoeagepuntjes die op uw lichaam zijn gezet.

Regelmatig wordt uw positie gecontroleerd met behulp van een CT-scanner die aan het toestel is gekoppeld. Zo kunnen er kleine aanpassingen worden gedaan zodat u precies in de juiste positie bent en de bestraling zo nauwkeurig mogelijk plaatsvindt. Op de monitoren volgen de laboranten uw bestraling.

Bij een bestraling aan linkerborst(wand) zullen de laboranten u instructies geven voor de ademhaling.

Het bestralingstoestel kan in een hele cirkel om u heen draaien zodat u vanuit de gewenste posities bestraald kan worden. 

De effectieve bestralingstijd is slechts enkele minuten. De gehele behandeling zal ongeveer een kwartier duren. Van de bestraling zelf voelt u niets.

Controles bij uw radiotherapeut of Physician Assistant

In uw behandelperiode heeft u een aantal keren contact met uw behandelaar om het verloop van de behandeling te bespreken en vragen te stellen. U krijgt advies hoe u het beste met de bijwerkingen om kunt gaan en zo nodig wordt er medicatie voorgeschreven. Ook wordt besproken hoe de behandeling wordt opgevolgd als u klaar bent met de bestralingen.

Bijwerkingen

De mate waarin bijwerkingen optreden varieert per persoon. Uw conditie en situatie zijn hierbij van invloed, evenals het gebied dat bestraald wordt en de bestralingsdosis. Uw behandelaar zal u uitleg geven over de bijwerkingen die bij u verwacht worden. 

Acute bijwerkingen ontstaan meestal twee tot drie weken na de start van de behandeling en nemen in de loop van de behandeling toe. Na het beëindigen van de behandeling kunnen deze klachten nog enkele weken tot maanden aanhouden. Sommige klachten kunnen blijvend zijn. Uw behandelaar zal uitgebreid ingaan op de bijwerkingen die bij u verwacht worden. 

Wat u zelf kunt doen

Als uw klachten en conditie dit toelaten, raden wij u aan om dagelijks te bewegen. Dit kan in iedere vorm, zoals fietsen of wandelen. Dit is bewezen effectief voor uw herstel. U kunt ook gaan sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Verder raden wij aan om, zover dat gaat, zoveel mogelijk uw dagelijks ritme aan te houden. Een goede balans tussen inspanning en rust zal uw herstel bespoedigen.

Tijdens de behandeling gelden de richtlijnen voor gezonde voeding. Deze zijn te vinden op de website van het voedingscentrum. Op de website voedingenkankerinfo vindt u ook veel informatie. Neemt u extra vitamines of voedingssupplementen, wilt u dan met uw behandelaar bespreken of u kunt doorgaan met het innemen hiervan?

Nazorg

Als u tijdens of na de behandeling behoefte heeft aan extra zorg, dan kan de radiotherapeut of Physician Assistant u doorverwijzen naar diverse hulpverleners binnen het Centrum Kwaliteit van Leven van het AVL. Denk aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Al deze hulpverleners zijn zeer ervaren in het verlenen van zorg aan kankerpatiënten, zowel tijdens als na het behandelingstraject.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen