Organisatie

Ons verhaal

Het Antoni van Leeuwenhoek is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Sinds de oprichting in 1913 combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met grensverleggend onderzoek. Wij gaan voor de beste zorg voor elke patiënt. Want kanker, dat kan iedereen overkomen.

Betrokken

Onze zorg kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, warme en professionele betrokkenheid en oprechtheid. We zorgen dat de behandeling aansluit op de behoeften, wensen en voorkeuren van onze patiënten en komen met elkaar tot een behandeling op maat.

Excellent

We gaan voor het optimale resultaat, zowel in de zorg voor onze patiënten als in ons onderzoek. Op basis van de laatste bewezen inzichten, bieden wij het best mogelijke behandelresultaat en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Onze onderzoekers zetten zich elke dag in om beter te begrijpen hoe kanker ontstaat en hoe we het kunnen genezen.

Grensverleggend

We zijn grensverleggend in onze zorg en ons onderzoek. Dit betekent dat we, als het in belang van onze patiënten is, buiten de geijkte kaders kunnen denken en handelen. Wij zijn continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. We denken vooruit en zien kansen.

Samen

Topzorg en toponderzoek leveren, dat betekent samenwerken. Hierbij zijn onze lijnen kort. We denken in oplossingen, mogelijkheden en vernieuwing. Wij vinden het belangrijk om samen met onze patiënten een keuze te maken voor een behandeling, of een combinatie van behandelingen in ons ziekenhuis.

lees hier meer over onze missie, visie en kernwaarden

Voorgevel gevel voorkant avond nacht

Wij zijn het Antoni van Leeuwenhoek

Het AVL is 1 van de top 10 Comprehensive Cancer Centers in Europa. Door de combinatie van kankerzorg- en onderzoek en uitwisseling van kennis leveren wij een significante bijdrage aan het oplossen van het kankerprobleem

Bestuur en Organisatie

Raad van Bestuur gezamenlijk 2 (2019)
Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is deskundig op de terreinen: bestuur, onderzoek, patiëntenzorg, financieel-economische en juridische zaken. Een sterke samenstelling van de Raad van Toezicht komt de positie van het Antoni van Leeuwenhoek ten goede. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de hiermee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh, voorzitter Raad van Toezicht
 • Prof. dr. Jan Hoeijmakers
 • Drs. Agnes Jongerius, lid Kwaliteitscommissie, lid op voordracht Patiëntenadviesraad (PAR)
 • Prof. dr. Han van Krieken, voorzitter Kwaliteitscommissie
 • Prof. dr. Marcel Levi, voorzitter auditcommissie
 • Mr. Hester Uhlenbroek, vice-voorzitter en lid renumeratiecommissie
Bestuur Medische Staf
 • Dr. E.P.M. Jansen, radiotherapeut (voorzitter)
 • Dr. J.M. Kerst, internist (secretaris)
 • Dr. M. van Beurden, gynaecoloog (lid)
 • A. Bruining, radioloog (lid)
 • V.L.M. Tjoa, anesthesioloog (lid)
 • Dr. M.F.T.D. Vrancken Peeters, chirurg (lid)
 • I.N. van de Werf (secretaresse, bms@nki.nl)