Psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het Antoni van Leeuwenhoek houdt zich bezig met psychologische en psychiatrische problemen bij kanker. Als u onder behandeling bent in het Antoni van Leeuwenhoek kunt u bij ons terecht voor psychiatrische behandeling en/of begeleiding op maat. Dit kan poliklinisch, of we worden in consult gevraagd op een van de klinische afdelingen of op de dagbehandeling.

Daarnaast geven wij advies aan zowel patiënten als behandelaars (binnen en buiten het ziekenhuis) ten aanzien van kanker-gerelateerde psychologische of psychiatrische problemen. Ten slotte bieden wij ondersteuning en bijscholing aan medewerkers op de klinische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problemen bij kanker te verbeteren.

Ons team

teamfoto psychiatrie
Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals uit verschillende disciplines: psychiaters, een verpleegkundig specialist en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige.

Behandelmogelijkheden

We bieden specifieke behandeling aan patiënten met gecombineerde psychiatrische en lichamelijke problemen door kanker. We starten met diagnostiek. Afhankelijk van uw klachten en uw ziekte kan de behandeling bestaan uit medicatie of gesprekken (psychotherapeutisch van aard of steunend structurerend) of een combinatie hiervan. Dit kan individueel of met uw partner zijn. Tijdens uw afspraken wordt telkens geëvalueerd of de behandeling nog aansluit bij uw situatie.

Verwijzing

Verwijzing naar de psychiaters van het Antoni van Leeuwenhoek kan alleen via uw behandelend specialist, de consultatief psychiatrisch verpleegkundige of via een maatschappelijk werker van het Antoni van Leeuwenhoek. De psychiater, stelt de diagnoses, behandelt en kan medicatie voorschrijven. Het kan zijn dat u klachten of problemen heeft op meerdere gebieden, de psychiater of consultatief psychiatrisch verpleegkundige kan u dan verwijzen naar een revalidatiebehandeling of -programma.

Samenstelling team en samenwerking

Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals uit verschillende disciplines: psychiaters, een verpleegkundig specialist en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige. We werken intensief samen met de psychologen, een seksuoloog, medisch maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers.

Daarnaast ook met andere medisch- en verpleegkundig specialisten, verpleging en andere disciplines en teams in het ziekenhuis, zoals de pijnartsen, neurologen en het supportive care team. En omdat wij een supraregionaal centrum zijn, werken we zo nodig samen met behandelaars uit het hele land. Het bieden van behandeling op maat door betrokkenheid bij u en uw individuele situatie is hierbij steeds het uitgangspunt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat we u vragen of u zou willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. We informeren u dan over het onderzoek. U kunt zelf beslissen of u meedoet aan het onderzoek. Dit heeft geen consequenties voor uw psychologische of psychiatrische behandeling.