Psychiatrie

De afdeling psychiatrie in het Antoni van Leeuwenhoek is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychologische en psychiatrische klachten bij patiënten met kanker. Naast diagnostiek en behandeling van patiënten, geven wij ook adviezen aan behandelaars (zowel binnen als buiten het Antoni van Leeuwenhoek) over patiënten met psychologische of psychiatrische problemen en kanker.

Verder proberen wij medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek waar nodig te ondersteunen, begeleiden of bij te scholen om zo de zorg voor patiënten met psychologische of psychiatrische klachten en kanker verder te verbeteren.

Verwijzing

Als u onder behandeling bent in het Antoni van Leeuwenhoek kunt u worden verwezen naar de afdeling psychiatrie door uw hoofdbehandelaar, verpleegkundig specialist, ondersteuningsconsulent of via uw behandelaar in het Centrum voor Kwaliteit van Leven.

Ons team

Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals vanuit verschillende disciplines: psychiaters, een verpleegkundig specialist en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige. We werken intensief samen met andere hulpverleners binnen het Centrum voor Kwaliteit van Leven (CKvL); o.a. medisch psychologen, een seksuoloog, het supportive care team, medisch maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers van het Antoni van Leeuwenhoek.

Daarnaast werken wij ook samen met medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en andere disciplines binnen het ziekenhuis.

Omdat wij een supraregionaal centrum zijn, leggen we zo nodig ook contact met behandelaars uit andere ziekenhuizen of instellingen. Het bieden van behandeling op maat door betrokkenheid bij u en uw individuele situatie is hierbij steeds het uitgangspunt. 

teamfoto psychiatrie
Ons multidisciplinaire team bestaat uit professionals uit verschillende disciplines: psychiaters, een verpleegkundig specialist en een consultatief psychiatrisch verpleegkundige.

Onze werkwijze

Intakeprocedure

Wanneer u wordt verwezen naar de afdeling psychiatrie dan volgt in principe eerst een intakegesprek bij een van de psychiaters. Een intakegesprek duurt circa 1 uur. Uw klachten en hulpvraag worden zorgvuldig in kaart gebracht. Vaak volgt er na het intakegesprek overleg met andere betrokken disciplines, bijvoorbeeld met uw hoofdbehandelaar of met uw huisarts, voordat we kunnen komen tot een behandelplan op maat. Soms is een tweede intakegesprek nodig.

Behandelmogelijkheden

Wanneer de diagnose gesteld is, zullen we in samenspraak met u (en uw naasten) een behandelplan opstellen. Wij zijn gespecialiseerd behandeling van psychologische en psychiatrische klachten bij patiënten met kanker. Behandeling kan individueel of samen met uw partner of naasten zijn. Indien nodig kan de psychiater u ook medicatie voorschrijven. Gedurende de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of de behandeling nog aansluit bij uw situatie en hulpvraag. Soms constateren wij dat we binnen het Antoni van Leeuwenhoek niet de juiste expertise hebben om u optimaal te kunnen behandelen. In dat geval zullen we u doorverwijzen naar een geschikte instelling.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt dan eerst informatie over het onderzoek en tijd om na te denken of u deelname ziet zitten. U kunt zelf beslissen of u wel of niet meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft nooit consequenties voor uw psychologische of psychiatrische behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen