Dikkedarmkanker - sneldiagnostiek

Als bij u (een verdenking) op dikkedarmkanker is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Multidisciplinair overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten krijgt u zo spoedig mogelijk de uitslag en een eventueel voorlopig behandelplan voorgesteld.

Sneldiagnostiek Mdl Still

Sneldiagnostiek bij darmkanker: hoe ziet de dag eruit?

Wilt u meer weten over sneldiagnostiek bij dikkedarmkanker? Hoe ziet zo'n dag eruit en wanneer krijgt u de uitslag? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen.

Ondersteuning van naaste

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan en consulten met artsen hebben. De wachttijden tussen de afspraken kunnen soms lang zijn. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u terzijde te staan en die mee  kan luisteren.

Voorbereiding en onderzoeken

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren.

Diagnostische onderzoeken
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u bij het sneldiagnosetraject bij (verdenking op) dikke darmkanker te maken krijgen met de volgende onderzoeken: een colonoscopie, een MRI-scan en/of een CT-scan. Soms is onderzoek op een andere dag nodig. Het is mogelijk dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen