Chirurgie

Chirurgie bij longkanker/ thorax

Als er geen sprake is van uitzaaiingen wordt de tumor in de longen veelal chirurgisch verwijderd. Voorwaarde is wel dat uw hart en longen voldoende reserve hebben, zodat na het verwijderen van (een deel van) een long uw bestaan leefbaar blijft. Op indicatie wordt na de operatie een chemokuurgegeven.

Verloop van de behandeling

Opname in ziekenhuis

U krijgt van ons zo snel mogelijk bericht wanneer u voor een operatie in het Antoni van Leeuwenhoek wordt verwacht.

Voorbereiding op operatie

Van uw arts heeft u eventuele instructies voor de operatie gekregen.

Operatie

In de voorbereidende gesprekken met uw behandelend arts wordt besproken wat er tijdens de operatie plaatsvindt.

Intensive Care

Bij sommige operatie is een tijdelijk verblijf op de Intensive Care noodzakelijk. Dat is niet in alle gevallen zo. U wordt hierover vooraf door uw arts geïnformeerd.