Thymoom

Een thymoom is een zeldzame en vaak langzaam groeiende tumor, die uitgaat van de zwezerik. Omdat het inschatten van de meest effectieve behandeling per patiënt erg verschilt, is het noodzakelijk om deze ziekte te laten behandelen in een centrum dat daar veel expertise in heeft. Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) beschikt over die expertise. Patiënten uit heel Nederland worden naar het AVL verwezen voor hun behandeling. In het multidisciplinaire team wordt besproken welke diagnostische stappen noodzakelijk zijn en welke behandeling uiteindelijk het beste geacht wordt.

Het streven is altijd naar een operatieve verwijdering van de tumor. Als dit niet mogelijk is, omdat de tumor te uitgebreid is, of omdat de patiënt niet sterk genoeg is om een operatie te ondergaan, dan wordt besproken of bestraling, chemotherapie of een andere behandeling zinvol kan zijn.

Op deze pagina leest u meer over de symptomen van thymoomkanker, de diagnose en de behandelopties bij thymoomkanker.

Oorzaken en symptomen

Veelal wordt de afwijking, gelegen achter het borstbeen, bij toeval ontdekt. Een enkele keer zijn er klachten van een drukkend gevoel of hoesten. Daar een thymoom in de meeste gevallen langzaam groeit, kunnen klachten langzaam verergeren en lang aanhouden. In zo'n 30% van de gevallen zijn de eerste klachten zwakheid van de spieren bij inspanning of het gaan afhangen van de oogleden in de loop van de dag. Dit is een specifiek syndroom, genaamd Myasthenia Gravis. Patiënten worden dan via de neuroloog naar de longarts verwezen voor verder onderzoek.

Second opinion na diagnose kanker

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

Diagnose

Om de diagnose thymoom te kunnen stellen, worden de volgende onderzoeken verricht:

Behandelopties

Welke behandeling u precies krijgt, hangt af van het type tumor. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen. Uw behandeling zal bestaan uit één of meer van onderstaande behandelingen: