Regelmatig Wordt Bloed Afgenomen En Heeft U Een Afspraak Op De Polikliniek.
123

Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT)

Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT) met Lutetium-177-Dotataat is een behandeling van neuro- endocriene tumoren (NET Tumoren). Door het toedienen van het radioactief eiwit Lutetium-177-Dotataat is het mogelijk om de tumoren zeer nauwkeurig te behandelen. Dankzij deze behandeling verbetert in de meeste gevallen de kwaliteit van leven. Symptomen verminderen vaak zeer snel. De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit onder andere internist-oncologen, nucleair geneeskundigen, maag-darm-lever artsen en radiologen. Het Antoni van Leeuwenhoek is het tweede geaccrediteerde centrum in Nederland dat deze behandeling uitvoert. Nu het Antoni van Leeuwenhoek ook PRRT aanbiedt, zijn alle soorten behandelingsmogelijkheden voor patiënten met een NET tumor beschikbaar in het gezamenlijk expertisecentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht.

Meer informatie

Voorbereiding

Om te bepalen of Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT) met het eiwit Lutetium-177-Dotataat de geschikte behandeling voor u is maken we eerst een aantal scans, zoals een Gallium-68-Dotataat PET/CT-scan, een CT-scan en een FDG PET/CT-scan. Als uit de scans blijkt dat niet alle uitzaaiingen het eiwit opnemen, heeft behandeling over het algemeen weinig zin. Daarnaast wordt een aantal testen gedaan om te onderzoeken of bijwerkingen te verwachten zijn. Al deze voorbereidende onderzoeken vinden poliklinisch plaats. Kort voor de behandeling worden alle onderzoeksresultaten poliklinisch met de patiënt besproken.

 

Behandeling

Voor de behandeling wordt u opgenomen op een verpleegetage waar u in principe een nacht verblijft. De dag van de behandeling start met een gesprek met de verpleegkundige, waarin de behandeling aan u wordt uitgelegd. Vervolgens krijgt u een medicijn tegen (mogelijke) misselijkheid toegediend en een nierbeschermend middel via het infuus. De toediening van de stof waar het eigenlijk om gaat, het Lutetium-177-Dotataat, start een half uur later en neemt ongeveer een half uur in beslag. In de tweede helft van de middag wordt het infuus verwijderd. Op vaste tijden na toediening worden scans gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde om te onderzoeken hoe de opname van het eiwit in de tumor en de verdeling in de rest van het lichaam verloopt. Twee scans worden op de dag van de toediening gemaakt en er vindt een scan plaats 24 en 48 uur na de behandeling. De dag na de behandeling mag u meestal weer naar huis. Omdat er vaak nog enige radioactiviteit in het lichaam aanwezig is, krijgt u advies over hoe u hiermee om moet gaan.

 

Bijwerkingen & gevolgen

Als gevolg van de behandeling kunnen bijwerkingen optreden, waarbij misselijkheid en overgeven het meest voorkomende is. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een middel toegediend om misselijkheid te voorkomen. Mogelijke andere bijwerkingen rond of direct na de behandeling zijn: vermoeidheid, lichte (buik)pijn en haarverlies, maar geen kaalheid. Iedereen reageert anders op een behandeling, waardoor niet precies te voorspellen is of en welke bijwerkingen bij u zullen optreden.

 

Na de behandeling

Op de dag van ontslag krijgt u een volledig programma van nazorg en controles mee. Met regelmaat zal bloedonderzoek worden gedaan om bijwerkingen snel vast te kunnen stellen. Tevens krijgt u een afspraak op de Polikliniek om te volgen hoe het gaat. Een behandeltraject bestaat in totaal uit vier toedieningen met een tussentijd van gemiddeld 10 weken. De voorbereiding voor elke vervolgbehandeling is minder intensief dan voor de eerste behandeling. Meestal is dit alleen bloedonderzoek. Na de vierde en laatste behandeling worden scans en uitgebreid bloedonderzoek voor u ingepland om het effect van de behandeling vast te stellen. De resultaten van deze onderzoeken worden poliklinisch met u besproken door uw behandelend arts.