Revalidatie

Het Antoni van Leeuwenhoek beschouwt ondersteuning en revalidatie tijdens en na uw behandeling als vanzelfsprekend onderdeel van uw medische behandeling. Wanneer u door uw ziekte of de medische behandeling daarvan beperkingen ervaart in uw functioneren, kunt u in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatiebehandeling. Bijvoorbeeld bij ernstige vermoeidheid, afgenomen conditie, problemen met werkhervatting of uw rol in het gezin, angst en somberheid of depressie. Naast het algemene revalidatieprogramma beschikt het AVL ook over een revalidatieprogramma speciaal voor patiënten met hoofd-halskanker.

Meer informatie over de revalidatieprogramma's

Zorg op maat

Oncologische revalidatie is altijd multidisciplinair. Dit betekent dat er meerdere therapeuten betrokken zijn bij het programma dat met u wordt opgesteld. Onder leiding van een revalidatiearts werkt een team van deskundige therapeuten met u een programma op maat uit. Revalidatie bestaat uit verschillende onderdelen (modules). Aan welke modules van de revalidatie u deelneemt, hangt af van uw hulpvraag, de medische behandeling die u krijgt en de klachten en problemen die u ervaart. Modules kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. 

In het Antoni van Leeuwenhoek bieden wij de volgende modules aan:

Coaching van energieverdeling

Uw energie kan beperkter zijn door de behandeling. Een ergotherapeut kan met u een plan maken waarin u leert omgaan met de beschikbare energie en maakt met u een dagindeling die bij dit energieniveau past.

Fysieke training

Onder begeleiding van een fysiotherapeut volgt u een trainingsprogramma op maat om uw kracht en conditie te verbeteren en uw activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Mensen die lichamelijk actief blijven tijdens de chemotherapie kunnen daar voordelige effecten van ervaren. Lees hier meer over bewegen tijdens de chemotherapie.

Psychosociale begeleiding

Veel (ex-)kankerpatiënten ervaren gevoelens van angst of neerslachtigheid Afhankelijk van de ernst van de problemen kunnen maatschappelijk werkersgeestelijke verzorgerspsychologenpsychiaters of creatieve therapeuten u hierbij helpen.

Mindfulness

Mindfulness is een behandelmethode die bij patiënten met kanker, een positief effect laat zien op het gebied van zelfredzaamheid en welbevinden; en op vermindering van stress, angst, depressie en vermoeidheid.

Informatie over en hulp bij cognitieve problemen

Als u merkt dat u meer moeite heeft dingen te onthouden of zich te concentreren volgt u een speciaal programma bij een psycholoog en eventueel een ergotherapeut.

Cognitieve problemen bij kanker en kankerbehandeling

Voeding en dieet

Diëtisten adviseren u voor, tijdens en na de behandeling over de juiste voeding zodat u optimaal aan de behandeling kunt beginnen en tijdens of na de behandeling zo snel mogelijk weer aansterkt.

Ook in geval van overgewicht (dit komt bijvoorbeeld voor als u als onderdeel van de behandeling een hormoontherapie krijgt) kunnen diëtisten een passend voedingsadvies afgeven zodat u ongewenste gewichtstoename kunt tegengaan, c.q. af kunt vallen.

Kauwen en slikken

Als u door de behandeling minder goed kunt slikken of uw mondopening is beperkt, volgt u slikrevalidatie en krijgt u behandeling voor uw mondopening door een logopedist en/of een fysiotherapeut.

Spreken en ruiken

Na behandeling vanwege strottenhoofdkanker moet u opnieuw leren spreken en ruiken. Bij onze gespecialiseerde logopedisten volgt u slik- en reukrevalidatie.

Werkhervatting

Wanneer u vragen heeft over werk en werkhervatting kunt u ook daarbij ondersteuning vragen. Er zijn diverse vormen van begeleiding beschikbaar om het u mogelijk te maken uw werk weer op te pakken en hierover met uw werkgever goede afspraken te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen