Hoofd-halskanker - sneldiagnostiek

Als bij u een verdenking op kanker in het hoofd-halsgebied is geconstateerd (bijvoorbeeld verdenking op: hypopharynxkanker, keelkanker, mondholtekanker, mondkanker, neus(bij)holte-bovenkaakkanker, neus-keelholtekanker, speekselkierkanker of strottenhoofdkanker wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn.

Multidisciplinaire sneldiagnose

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder tumoren in het hoofd-halsgebied, de mogelijkheid tot multidisciplinaire sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zo snel mogelijk plaats. Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Hoofd-halsoncologie, Radiologie, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van kanker in het hoofd-halsgebied), krijgt u zo spoedig mogelijk de uitslag en een eventueel voorlopig behandelplan voorgesteld.

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning en wordt een eerste consult met een Hoofd-hals specialist afgesproken. In de afsprakenbrief die u vervolgens ontvangt, staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek.

Vragenlijst

Tijdens het eerste consult op de polikliniek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit consult en worden alle details met u doorgenomen.

Ondersteuning van naaste

De daaropvolgende sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan en consulten met artsen hebben. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan.

Voorbereiding en onderzoeken

Op de polikliniek krijgt u na het eerste consult een folder over de sneldiagnosedag uitgereikt. Lees alles goed door, zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren.

Op de sneldiagnosedag bij verdenking op kanker in het hoofd-halsgebied krijgt u mogelijk één van de volgende onderzoeken:

 

Waarschijnlijk krijgt u nog een vervolgafspraak mee voor aanvullend onderzoek zoals een:

 

Ook krijgt u een nieuwe afspraak mee voor een tweede consult bij de Hoofd-hals specialist voor het bespreken van het definitieve behandelplan.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen