Keelkanker

Keelkanker komt voor in de keelholte die loopt vanaf de neuskeelholte bovenaan via de mondkeelholte naar de overgang van de keel en de slokdarm. Vrijwel alle tumoren in de keel ontstaan in de buitenste cellaag, het slijmvlies. Deze tumoren worden plaveiselcelcarcinomen genoemd. Wanneer u keelkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje in de keel dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de hals of keelholte ontstaan.

Bezoek ook ons AVL Hoofd-halskankercentrum en lees meer over onze specialisten, patiënttevredenheid, nieuws en innovatie.

Op deze pagina leest u meer over de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij keelkanker.

Oorzaken en symptomen keelkanker

Oorzaken keelkanker

Kanker in de keel is een weinig voorkomende ziekte. Om deze reden wordt de behandeling uitgevoerd in slechts enkele gespecialiseerde centra, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 400 mensen keelkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan, zijn: roken, alcoholgebruik, het Epstein-Barrvirus (EBV) en het Humaan Papillomavirus (HPV). Andere mogelijke risicofactoren zijn: een slechte mondverzorging, ongezonde voeding en chronische irritatie van de keel door ontstekingen. Het is belangrijk om te weten of mondkanker in de familie voorkomt.

Symptomen keelkanker

Bij keelkanker zijn de symptomen vaak lastig te herkennen, vooral aan het begin geeft keelkanker meestal onduidelijke klachten. Klachten zoals opgezette klieren, keelpijn en moeite met slikken komen ook regelmatig bij onschuldige aandoeningen voor. Deze symptomen zien we bij bijvoorbeeld ook keelontsteking of poliepen. Er wordt dus niet altijd gelijk aan keelkanker gedacht. Omdat de symptomen moeilijk te herkennen zijn wordt keelkanker in veel gevallen pas ontdekt wanneer er uitzaaiingen zijn.

Symptomen die kunnen duiden op keelkanker:

  • heesheid, of een rauw gevoel in de keel;
  • pijn in de mond en keel;
  • een wondje of zweertje in de keel dat niet vanzelf geneest;
  • problemen met slikken: verslikken, pijn bij slikken of moeite met voedsel doorslikken;
  • veel slijm in de keel;
  • het gevoel een brok in de keel te hebben, of het gevoel van een dichtgeknepen keel;
  • een verstopte neus of vaak een bloedneus krijgen;
  • zwelling in de hals;
  • oorklachten, zoals een dichtzittend oor, slechter horen of oorsuizen;
  • pijn die uitstraalt van de keel naar 1 of beide oren;

Diagnose

Om de diagnose keelkanker te kunnen stellen, worden de volgende onderzoeken verricht:

Behandeling bij keelkanker

Welke behandeling u bij keelkanker precies krijgt, hangt af van het type tumor. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen. Uw behandeling zal bestaan uit één of meer van onderstaande behandelingen: