AVL Longkankercentrum

Longfoto_longkanker

Longkanker en thoraxoncologie

AVL Longkankercentrum en thoraxoncologie

In het AVL Longkankercentrum zijn onze specialisten gespecialiseerd in thoraxoncologie, naast longkanker zijn dit tumoren uitgaande van de luchtwegen, longvliezen en zwezerik. Dit betreft onder andere borstvlieskanker (mesothelioom/asbestkanker) en Neuro-endocriene Tumoren (NET) in de long. Het Antoni van Leeuwenhoek is een expertisecentrum voor mesothelioom.

Persoonlijke aandacht en een warme, professionele betrokkenheid zijn belangrijke waarden. Uniek is het feit dat onderzoek en zorg onder één dak zijn ondergebracht. Hierdoor vinden onze diagnostiek en behandeling plaats volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunnen wij meer aanbieden dan reguliere ziekenhuizen.   

Heeft u kanker in uw longen of thorax? Dan bent u bij ons in de best mogelijke handen. Wij weten wat er op u en uw naasten afkomt. U staat er niet alleen voor.

Second Opinion

Is er in een ander ziekenhuis vastgesteld dat u longkanker heeft? U kunt bij ons terecht voor een second opinion.

Uw specialist kan een second opinion aanvragen. Voordat wij een second opinion kunnen inplannen, hebben wij eerst alle documentatie nodig van het andere ziekenhuis (brief specialist, CD-rom met uitslagen van de PET- en CT-scan, en eventueel van de MRI-scan, kopie PA-verslag). Wij streven ernaar dat u hierna zo snel mogelijk bij ons terechtkan. Bij de second opinion wordt ook gekeken waar u de behandeling het beste voort kunt zetten. Een second opinion betekent niet automatisch dat uw behandeling wordt overgenomen. Als u wordt verwezen voor een studie is een redelijke conditie een randvoorwaarde.

Daarom het AVL Longkankercentrum en thoraxoncologie

U krijgt de beste medische zorg

 • Veel aandacht voor u en uw naasten.
 • Onderzoek en zorg onder één dak, waardoor u altijd wordt behandeld volgens de nieuwste inzichten, met mogelijkheid tot nieuwe behandelingen.
 • Veel aandacht voor ondersteunende zorg, zoals fysiotherapie, psychologische hulp, diëtiek en revalidatie.
 • Expertisecentrum voor mesothelioom.
Longkanker patient Antoni
8.7

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten met longkanker beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.9
  Deskundigheid
 • 8.7
  Persoonlijke aandacht
 • 8.5
  Informatie
 • 8.9
  Vertrouwen
 • 8.8
  Mogelijkheid eigen inbreng

Het behandelteam

Onze specialisten zijn allen volledig gespecialiseerd in longkanker en thoraxoncologie. In een multidisciplinair overleg wordt uw situatie aan de hand van uw uitslagen en medische gegevens overlegd en wordt gekeken welke behandeling voor u het beste is. Vervolgens bespreekt uw eigen arts dit plan met u. Want bij het Antoni van Leeuwenhoek bent u een gelijkwaardige gesprekspartner en beslist u mee over uw eigen behandeling.

Nieuws

Trials

Het Antoni van Leeuwenhoek is naast een ziekenhuis ook een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van kanker. Dagelijks zetten 700 bevlogen onderzoekers zich in om beter te begrijpen hoe kanker ontstaat en hoe we het kunnen genezen.

Ook bij longkanker voeren wij veel wetenschappelijke studies (trials) uit. Als u wordt behandeld binnen het AVL longkankercentrum is de kans groot dat u wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Betere inzichten in de eigenschappen van tumoren helpen ons om de behandeling te verbeteren. De kennis uit genetisch en ander laboratoriumonderzoek van de individuele tumor, kan hierbij helpen. Het kan ook zijn dat de behandeling plaatsvindt in het kader van onderzoek, waarbij veelbelovende medicijnen en ander type behandelingen worden getest.

Bespreek het meedoen aan onderzoek vooraf goed met uw arts. Zo weet u wat voor u mogelijk is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Meest gestelde vragen

Kan ik behandeld worden met immuuntherapie?

U kunt behandeld worden met immuuntherapie als u niet-kleincellige longkanker heeft met uitzaaiingen. Het soort behandeling hangt af van bepaalde kenmerken van de tumor en of u al eerder een behandeling met chemotherapie heeft gehad. Immuuntherapie zorgt ervoor dat het eigen immuunsysteem kankercellen herkent en kapot kan maken. Soms komt u in aanmerking voor een behandeling met alleen immuuntherapie en soms wordt immuuntherapie gecombineerd met chemotherapie. Uw behandelend arts kan u hierover adviseren en zo nodig verwijzen naar een centrum waar deze behandeling gegeven wordt, zoals het AVL.

Ik heb niet-kleincellige longkanker. Hoe kan ik behandeld worden?

Niet-kleincellige longkanker kan behandeld worden met:

 • Een operatie;
 • Bestraling;
 • Chemotherapie: dit wordt gegeven als aanvulling op bestraling (chemoradiatie) of een operatie, of palliatief;
 • Doelgerichte therapie;
 • Endobronchiale therapie;
 • Immuuntherapie;
 • Een combinatie van meerdere behandelingen.

Bespreek met uw arts welke behandeling voor u een optie is. Meer informatie over de behandelingen vindt u op www.kanker.nl of www.longkankernederland.nl .

Hoe vraag ik een second opinion aan bij het AVL?

Allereerst neemt u contact op met uw huidig behandelend specialist in het ziekenhuis of uw huisarts. Diegene kan de verwijsbrief digitaal naar ons versturen via www.avl.nl/verwijzers en hierbij direct uw (medische) gegevens en verslagen van onderzoeken meesturen. Eventueel beeldmateriaal kan op een cd-rom per post naar ons worden verstuurd. Nadat alle gegevens door ons ontvangen zijn, wordt dit door het medisch team beoordeeld. Het kan soms even duren voordat wij alle gegevens van het verwijzend ziekenhuis hebben ontvangen. Maar zodra alle gegevens door ons zijn ontvangen, wordt er een afspraak met u ingepland. De afdeling Planning neemt hiervoor contact met u op.

Ondersteunende zorg_echtpaar II

Ondersteunende zorg

"Het was hartverwarmend om te merken dat iedereen zijn uiterste best deed om me weer op het juiste pad te krijgen"